ข่าว

"ประกันสังคม www.sso.go.th" เพิ่มค่าทำศพ จ่าย 50,000 บาท มีผลแล้ว

"ประกันสังคม www.sso.go.th" เพิ่มค่าทำศพ จ่าย 50,000 บาท มีผลแล้ว
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำนักงาน"ประกันสังคม www.sso.go.th" เพิ่มอัตราค่าทำศพ 50,000 บาท จากเดิม 40,000 บาท เริ่มที่ผลบังคับใช้แล้ว

 สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยการกำหนดอัตราค่าทำศพที่ให้นายจ้างจ่าย ปรับเพิ่มกรณีเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย ให้นายจ้างจ่ายค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพของลูกจ้างในอัตราห้าหมื่นบาท ซึ่งกฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 

 

 

   นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าทำศพที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2564 แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ให้มีการปรับเพิ่มอัตราค่าทำศพที่ให้นายจ้างจ่าย จากเดิม 40,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 50,000 บาท มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

"ประกันสังคม www.sso.go.th" เพิ่มค่าทำศพ จ่าย 50,000 บาท มีผลแล้ว
         
 สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอรับเงินค่าทำศพ คือ ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย ซึ่งสูญหาย หมายความว่า การที่ลูกจ้างหายไปในระหว่างการทำงานหรือปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้าง ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่าลูกจ้างถึงแก่ความตาย เพราะประสบเหตุอันตราย ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานหรือปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างนั้น รวมตลอดถึงการที่ลูกจ้างหายไปในระหว่างเดินทาง โดยพาหนะนั้นได้ประสบเหตุอันตรายและลูกจ้างถึงแก่ความตาย ทั้งนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันที่เกิดเหตุ

 

 

 เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ว่า เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าทำศพที่ให้นายจ้างจ่ายเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อให้ลูกจ้างได้รับความคุ้มครองและได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งลูกจ้างที่ถึงแก่ความตายหรือสูญหายเนื่องจากการทำงาน ได้รับค่าทำศพ ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง หมายถึง เมื่อลูกจ้างเสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน กองทุนเงินทดแทน โดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าทำศพ ให้กับผู้จัดการศพแทนนายจ้างที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนแล้ว เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 50,000 บาท จากเดิมที่จ่ายเพียง 40,000 บาท และถือว่านายจ้างได้จ่ายเงินค่าทำศพตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

"ประกันสังคม" www.sso.go.th เปิดลงทะเบียน เยียวยาโควิด มาตรา 40 เช็กที่นี่

ยังไม่แผ่ว "โควิดวันนี้" นนท์ยอดยังพุ่ง 329 ราย ติดเชื้อจากครอบครัว และที่ทำงาน ครองแชมป์

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด