ข่าว

เผยแล้ว "วัคซีนโควิด" "โมเดอร์นา" มาเมื่อไหร่

เผยแล้ว "วัคซีนโควิด" "โมเดอร์นา" มาเมื่อไหร่
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

องการณ์เภสัชกรรม เผยแล้ว "วัคซีนโควิด" "โมเดอร์นา" มาเมื่อไหร่

ประเด็นร้อน กรณี "วัคซีนโควิด" "โมเดอร์นา" ล่าช้าจนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ล่าสุด (24 มิ.ย.2564) มีคำชี้แจงจากทางองการณ์เภสัชกรรม เกี่ยวกับการจัดหาวัคซีนทางเลือกอย่างโมเดอร์นา

 

 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นพ.วิทูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อํานวยการองค์การเภสัชกรรม ชี้แจงกรณี "วัคซีนโควิด" "โมเดอร์นา" ล่าช้า โดยมีเนื้อหาสำคัญระบุว่า " องค์การเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ทําหน้าที่อํานวยความสะดวกในการจัดซื้อระหว่างบริษัท ซิลลัก ฟาร์มา จํากัด กับโรงพยาบาลเอกชน ตามแนวทางข้อกําหนดการดําเนินงานของบริษัทโมเดอร์นาต่างประเทศ องค์การฯ ไม่ได้เป็นผู้นําเข้า ขณะนี้องค์การเภสัชกรรมอยู่ใน ขั้นตอนการจัดทําร่างสัญญา ระหว่างองค์การฯ กับบริษัทชิลลิกฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศใกล้เสร็จแล้ว อาทิ สัญญาซื้อขาย สัญญาบริการ

 

หลังจากนั้นองค์การเภสัชกรรมจะส่งร่างสัญญา ซื้อขายดังกล่าวให้อัยการสูงสุดพิจารณา คาดว่าจะมีการลงนามสัญญาซื้อขาย (Supply Agreement) กับบริษัทชิลลักฯ ได้ในต้นเดือนสิงหาคม 2564 องค์การฯ ได้มีการชี้แจงแนวทางการดําเนินการดังกล่าวให้กับทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งได้ข้อสรุปว่าองค์การฯ จะได้รับการจัดสรรวัคซีน โมเดอร์นา จากบริษัทชิลลิกฯ ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตทะเบียนวัคซีนในประเทศไทยจํานวน 5 ล้านโดส โดยทางบริษัทชิลลิกฯ จะทยอยจัดส่งให้องค์การฯ ในไตรมาสที่ 4/2564 ถึงเดือนมกราคม 2565

 

ที่ผ่านมาได้ประสานงานกับโรงพยาบาลเอกชน เพื่อคาดการณ์การจองวัคซีนอย่างไม่เป็นทางการพบว่า จํานวนที่จองมีมากกว่าจํานวนวัคซีนที่จะได้รับการนําเข้า ดังนั้นโรงพยาบาลจึงขอกลับไปทบทวนเพื่อปรับจํานวนการสั่งซื้ออีกครั้ง และภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 องค์การเภสัชกรรมจะมีการประชุมบอร์ด ซึ่งจะมีความชัดเจนเรื่องราคาที่จําหน่ายให้กับโรงพยาบาลเป็นราคาที่รวมค่าจัดเก็บ ค่าขนส่ง ค่าประกันภัยรายบุคคลฉีดวัคซีน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 

 

พร้อมแจ้งให้โรงพยาบาลรับทราบภายในต้นเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อให้แจ้งยืนยันจํานวนวัคซีนที่สั่งซื้อภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 เมื่อรับคําสั่งซื้อพร้อมงบประมาณจากโรงพยาบาล องค์การฯ จะเซ็นสัญญา สั่งซื้อกับบริษัทซิลลิกฯ ต่อไป คาดว่าประมาณเดือนสิงหาคม 2564

 

อ่านข่าว : "อนุทิน" โต้จัดหาวัคซีน "โมเดอร์นา" ล่าช้า ทุกอย่างตามขั้นตอนเร่งไม่ได้ โยน อภ.ชี้แจง

 

เผยแล้ว "วัคซีนโควิด" "โมเดอร์นา" มาเมื่อไหร่

 

ขอบคุณ องค์การเภสัชกรรม

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด