สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ทั่วโลกล่าสุด (ข้อมูลคืนวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 00.20 น.) จำนวนผู้ติดเชื้อวันนี้ตัวเลขอยู่ที่ 161,067,695 ราย เสียชีวิตรวม 3,344,499 ราย รักษาหายแล้ว 138,859,687 ราย

 

 

 

สำหรับ สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกจำนวนผู้ติดเชื้อวันนี้ 10 อันดับแรก มีดังต่อไปนี้

 

1.สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อสะสม 33,585,600 ราย เสียชีวิตสะสม 597,761 ราย 

 

2.อินเดีย ติดเชื้อสะสม 23,702,832 ราย เสียชีวิตสะสม 258,351 ราย 

 

3.บราซิล ติดเชื้อสะสม 15,361,686 ราย เสียชีวิตสะสม 428,256 ราย

 

4.ฝรั่งเศส ติดเชื้อสะสม 5,821,668 ราย เสียชีวิตสะสม 107,119 ราย

 

5.ตุรกี ติดเชื้อสะสม 5,072,462 ราย เสียชีวิตสะสม 43,821 ราย

 

6.รัสเซีย ติดเชื้อสะสม 4,905,059 ราย เสียชีวิตสะสม 114,331 ราย

 

7.สหราชอาณาจักร ติดเชื้อสะสม 4,441,975 ราย เสียชีวิตสะสม 127,640 ราย

 

8.อิตาลี ติดเชื้อสะสม 4,131,078 ราย เสียชีวิตสะสม 123,544 ราย

 

9.สเปน ติดเชื้อสะสม 3,592,751 ราย เสียชีวิตสะสม 79,208 ราย

 

10.เยอรมนี ติดเชื้อสะสม 3,558,148 ราย เสียชีวิตสะสม 86,009 ราย

 

ขณะที่ ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 98 ติดเชื้อโควิด-19 สะสม 88,907 รายเสียชีวิตสะสม 486 ราย

 

 

อัปเดตสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกล่าสุด (13 พ.ค.2564)

 

ข้อมูลจาก worldometers.info