เมืองนาโตะ ซึ่งเป็นเมืองชายทะเลในญี่ปุ่น ผุดรูปปั้นหมึกยักษ์ ความยาว ถึง 13 เมตร ที่ท่าเรือของเมือง  โดยใช้งบฉุกเฉินเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 25 ล้านเยน (ราว 7 ล้านบาทเศษ )  เจ้าหน้าที่ของเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องเมนูหมึกบิน บอกสื่อท้องถิ่นว่า เป็นส่วนหนึ่งของแผนระยะยาวดึงดูดนักท่องเที่ยวหลังผ่านพ้นสถานการณ์โรคระบาด

ญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับผู้ติดเชื้อพุ่งทะยานรอบใหม่ โดยที่กรุงโตเกียว ต้องกลับไปอยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นครั้งที่สามตั้งแต่โควิดเริ่มระบาด 

เมืองนาโตะ ซึ่งเป็นเมืองประมง ในจังหวัดอิชิคาวะ ชายฝั่งตะวันตกค่อนไปทางภาคกลาง มีผู้ติดเชื้อน้อยมาก แต่ได้รับผลกระทบหนักจากจำนวนนักท่องเที่ยวหดหาย  

 

 

ยาฮู เจแปน รายงานว่า เมืองนาโตะได้รับงบจากรัฐบาลกลาง 800 ล้านเยน ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจชนบทที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด แม้ว่างบก้อนนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องนำไปใช้จ่ายเพื่อเยียวยาโดยตรง กระนั้น ผู้บริหารเมืองถูกวิจารณ์ว่าใช้เงินสร้างรูปปั้นหมึกยักษ์มากเกินไป ทั้งที่โรคระบาดยังไม่ยุติ 

ชาวบ้านคนหนึ่งบอกหนังสือพิมพ์ Chunichi ว่า แม้รูปปั้นหมึกยักษ์อาจส่งผลดีระยะยาว แต่งบก้อนนี้ก็น่าจะกันไว้ก่อนสำหรับใช้สนับสนุนเร่งด่วน เช่น บุคลากรการแพทย์ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการดูแลสุขภาพ  แต่โฆษกของเมือง บอกสถานี ฟูจิ นิวส์ ว่ามั่นใจว่า รูปปั้นหมึกยักษ์จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ และเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวที่จะช่วยส่งเสริมหมึกบิน อาหารขึ้นชื่อของเมือง