นายกรัฐมนตรีกัมพูชา สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน ลงนามกฤษฎีกาย่อยเพื่อจัดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตเกตเวย์แห่งชาติ (NIG) ด้วยเป้าหมายอำนวยความสะดวกและจัดการจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต

ผู้ให้บริการระบบฯ ซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐบาลกัมพูชา ระบุว่า กฤษฎีกาย่อยดังกล่าว ซึ่งถูกลงนามเมื่อวันอังคาร (16 กุมภาพันธ์ 2564) และเผยแพร่ในวันพุธ (17 ก.พ.) จะจัดตั้งระบบบริการจุดเดียวที่จะนำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากต่างประเทศทั้งหมดผ่านจุดให้บริการจุดเดียว

“การจัดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตเกตเวย์แห่งชาติมีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและจัดการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพิ่มการเก็บรายได้ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ปกป้องความมั่นคงแห่งชาติ และรักษาความเป็นระเบียบทางสังคม”

กฤษฏีกาย่อยข้างต้น เสริมว่า ผู้ให้บริการระบบฯ ซึ่งร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการปิดกั้นและตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่ายทั้งหมดที่สร้างผลกระทบต่อรายได้ ความมั่นคง ระเบียบทางสังคม ศักดิ์ศรี วัฒนธรรม ประเพณี และขนบธรรมเนียมของประเทศ

อ่านข่าว - รมต.กลาโหม เม็กซิโก ติดเชื้อ โควิด-19 รักษาตัวที่บ้าน - ไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่

อนึ่ง กัมพูชามีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีมานี้ โดยหน่วยงานกำกับดูแลโทรคมนาคมแห่งกัมพูชา (TRC) ระบุว่า กัมพูชามีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ 6 ราย และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ 37 ราย

กัมพูชามีผู้สมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ 14.8 ล้านราย และผู้สมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ 249,132 ราย ขณะจำนวนผู้ใช้เฟซบุ๊กในกัมพูชาอยู่ที่ประมาณ 10.9 ล้านราย

ระบบอินเทอร์เน็ตเกตเวย์แห่งชาติ, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

(แฟ้มภาพซินหัว : สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 ทางออนไลน์ในกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชา วันที่ 26 มิ.ย. 2020)