บรรยากาศอันเงียบเหงาไร้เงานักท่องเที่ยวของหาดพัทยาในจังหวัดชลบุรี โดยมาตรการปิดน่านฟ้าและพรมแดนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) ทำให้เศรษฐกิจไทยประสบปัญหาขาดแคลนการไหลเวียนของเงินสดจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา

 

โควิด-19, พัทยา

 

โควิด-19, พัทยา

 

โควิด-19, พัทยา

 

โควิด-19, พัทยา

 

โควิด-19, พัทยา

 

โควิด-19, พัทยา

 

(บันทึกภาพวันที่ 15 ก.ย. 2020)