รายงานใหม่จากสถาบันกุมารเวชศาสตร์อเมริกัน (American Academy of Pediatrics) และ สมาคมโรงพยาบาลเด็ก (Children’s Hospital Association) ของสหรัฐฯ ระบุว่า เด็กในสหรัฐฯ เกือบ 550,000 คน ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) นับตั้งแต่เริ่มเกิดโรคระบาดใหญ่

 

รายงาน ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม จนถึงวันที่ 10 กันยายน สหรัฐฯ พบผู้ป่วยเด็กรายใหม่รวม 72,993 ราย ซึ่งคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ของจำนวนผู้ป่วยเด็กในช่วงสองสัปดาห์

ปัจจุบัน สหรัฐฯ มีรายงานผู้ป่วยโรคโควิด-19 วัยเด็กรวม 549,432 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของผู้ป่วยโรคโควิด-19 ทั้งหมดในประเทศ และคิดเป็นอัตราโดยรวมอยู่ที่ 729 ต่อเด็ก 100,000 คน

เด็กครองสัดส่วนร้อยละ 0.6 - 3.6 ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 0 - 0.3 ของผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 ทั้งหมด

 

“แม้จะพบอาการป่วยรุนแรงจากโรคโควิด-19 ในเด็กได้ยากในขณะนี้ แต่สหรัฐฯ ควรเดินหน้าจัดทำรายงานอย่างละเอียดเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 การตรวจโรค การรักษา และการเสียชีวิต โดยจำแนกตามอายุและชาติพันธุ์ เพื่อบันทึกและสังเกตการณ์ผลกระทบของโรคโควิด-19 ที่มีต่อสุขภาพของเด็ก”

 

โควิด-19, สหรัฐฯ

 

(แฟ้มภาพซินหัว: นักเรียนเรียนออนไลน์ที่ศูนย์นันทนาการในนครลอสแอนเจลิส สหรัฐฯ วันที่ 3 ก.ย. 2020)