++
    มหาชนคนลาวตั้งแต่นครหลวงเวียงจันทน์ จนถึงลาวใต้ ได้เฝ้าต้อนรับขบวนแห่พระบรมรูป ทรงช้างเผือกมงคล พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช มหาราชลำดับที่ 2 เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ สวนอนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช บ้านหาดทรายขาว เมืองไซเชดถา แขวงอัตตะปือ 
  

 เช้าวันที่ 1 ส.ค.2563 ท่านจูมมะลี ไซยะสอน อดีตประธานประเทศ สปป.ลาว และท่านเล็ด ไซยะพอน เจ้าแขวงอัตตะปือ ได้นำประชาชนทำบุญตักบาตร และอัญเชิญรูปหล่อพระเจ้าไชยเชษฐาฯ และช้างเผือก ขึ้นประดิษฐานบนฐานอนุสาวรีย์ 

    ท่านจูมมะลี ไซยะสอน ได้ร่วมกับแนวลาวสร้างชาติ องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว และแขวงอัตตะปือ ดำเนินการจัดสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ทรงช้างเผือกมงคล
    ปัจจุบัน พรรคประชาชนปฏิวัติลาว และแนวลาวสร้างชาติ ได้ยกย่องให้กษัตริย์ลาวแห่งยุคล้านช้างร่มขาว 3 พระองค์คือ พระเจ้าฟ้างุ้ม ทรงสร้างชาติลาว , พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ทรงประกาศรวมลาวเป็นปึกแผ่น และพระเจ้าอนุวงศ์ ผู้กอบกู้เอกราชลาว 

                        คลื่นศรัทธา'พระเจ้าไชยเชษฐา'มหาราชลาวล้านช้าง

                      ขบวนแห่รูปหล่อพระเจ้าไชยเชษฐาฯ จากนครหลวงเวียงจันทน์ถึงลาวใต้ 

++
มหาราชองค์ที่ 2
++
    สืบเนื่องจากรัชกาลพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ถือเป็นยุครุ่งเรืองในประวัติศาสตร์ลาว ชาวลาวล้วนนับถือพระองค์ว่าทรงเป็นมหาราชและทรงเป็นวีรกษัตริย์พระองค์สำคัญ
    ดินแดนล้านช้าง พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เป็นหนึ่งในวีรกษัตริย์ ผู้ยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยความปรีชาสามารถ ฉลาดหลักแหลม เด็ดเดี่ยวเหนียวแน่น มีน้ำใจเสียสละอันสูงส่ง เพื่อความสุขของราษฎร แต่เหนือจรดใต้

                                 คลื่นศรัทธา'พระเจ้าไชยเชษฐา'มหาราชลาวล้านช้าง   

 ปลายรัชกาลของพระองค์ พม่าในช่วงนั้นยึดครองล้านนาได้สำเร็จแล้ว และกำลังมุ่งโจมตีเวียงจันทน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า พระเจ้าไชเชษฐาจึงนำกำลังพลมุ่งสู่ดินแดนทางใต้ ไปปักหลักที่อัตตะปือ 
    ที่สุดแล้ว พระองค์ไม่อาจยกทัพไปตีเอาเมืองเวียงจันทน์คืนจากพม่า และสิ้นพระชนม์ที่อัตปือ ก่อนสิ้นพระชนม์ได้สร้างวัดหลายแห่งทิ้งไว้ 
    นี่คือที่มาของเมืองไซเชดถา และการสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ที่บ้านหาดทรายขาว

++
จากนครหลวงสู่ลาวใต้
++
    หลังประกอบพิธีสมโภชอยู่วัดพระธาตุหลวง นครหลวงเวียงจันทน์ 3 วัน เช้าวันที่ 27 ก.ค.2563 ขบวนแห่รูปหล่อองค์สมเด็จพระเจ้าไซยะเชดถาทิลาด และช้างมงคล ได้เคลื่อนพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ สู่แขวงบอลิคำไซ

                                    คลื่นศรัทธา'พระเจ้าไชยเชษฐา'มหาราชลาวล้านช้าง


    28 ก.ค. เคลื่อนสู่แขวงสะหวันนะเขต 29 ก.ค. แขวงสาละวัน 30 ก.ค. แขวงจำปาสัก และ 31 ก.ค.- 1 ส.ค. ถึงลานอนุสาวรีย์ เมืองไซเชดถา แขวงอัตตะปือ ประกอบพิธีประดิษฐาน 

 

                                      คลื่นศรัทธา'พระเจ้าไชยเชษฐา'มหาราชลาวล้านช้าง


    ปลายปีนี้ แขวงอัตตะปือ จึงจะจัดงานเปิดอนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชมหาราช อย่างเป็นทางการ