สถาบันโบราณคดีส่านซี เปิดเผยว่า รถม้าสัมฤทธิ์จากยุคราชวงศ์โจวตะวันตก (1046-771 ปีก่อนคริสต์ศักราช) ได้รับการบูรณะซ่อมแซมโดยคณะทำงานด้านการปกป้องมรดกวัฒนธรรมในโครงการที่มีระยะเวลา 3 ปี

 

รถม้าสัมฤทธิ์คันนี้ถูกขุดพบเมื่อปี 2014 ที่แหล่งโบราณคดีโจวหยวน ในมณฑลส่านซี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน โดยมีความกว้าง 2.7 เมตร ยาว 3.13 เมตร สูง 1.5 เมตร และถูกพบในสภาพหักพังเป็นชิ้นส่วนนับพันชิ้น นอกจากนี้ยังพบโครงกระดูกม้า 4 ตัวอยู่ด้วยกัน

 

รถม้าสัมฤทธิ์ประกอบด้วย ชิ้นส่วนสัมฤทธิ์ราว 400 ชิ้น ซึ่งส่วนใหญ่ประดับด้วยหินเทอร์ควอยส์ ขอบนอกของล้อรถทำจากสัมฤทธิ์เช่นเดียวกัน

 

สำเร็จแล้ว จีนคืนชีพรถม้าสัมฤทธิ์จากเศษซากนับพันชิ้น

 

 

หวัง จ้านขุย นักวิจัยจากสถาบัน ระบุว่า ร่องรอยการสึกหรอเพียงเล็กน้อยบนล้อรถม้า แสดงให้เห็นว่ารถม้าแทบไม่ถูกใช้งาน และเป็นพาหนะพิธีการสำหรับชนชั้นสูง

 

สำเร็จแล้ว จีนคืนชีพรถม้าสัมฤทธิ์จากเศษซากนับพันชิ้น

 

"การบูรณะซ่อมแซมรถม้าสัมฤทธิ์นี้มีคุณค่าต่อการศึกษาวิจัยขนบธรรมเนียมช่วงปลายราชวงศ์โจวตะวันตก"

 

สำเร็จแล้ว จีนคืนชีพรถม้าสัมฤทธิ์จากเศษซากนับพันชิ้น

 

แหล่งโบราณคดีโจวหยวน ซึ่งเป็นที่ตั้งของซากโบราณจากยุคราชวงศ์โจวตะวันตก ถูกสันนิษฐานว่าเป็นที่อยู่ของกู่กงต่านฟู่ (Duke Danfu) ผู้นำเผ่าโจวในช่วงต้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นยุคราชวงศ์โจวตะวันตก หนึ่งในยุคต้นที่สุดของประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกของจีน

 

สำเร็จแล้ว จีนคืนชีพรถม้าสัมฤทธิ์จากเศษซากนับพันชิ้น

 

สำเร็จแล้ว จีนคืนชีพรถม้าสัมฤทธิ์จากเศษซากนับพันชิ้น

 

สำเร็จแล้ว จีนคืนชีพรถม้าสัมฤทธิ์จากเศษซากนับพันชิ้น

 

สำเร็จแล้ว จีนคืนชีพรถม้าสัมฤทธิ์จากเศษซากนับพันชิ้น

 

สำเร็จแล้ว จีนคืนชีพรถม้าสัมฤทธิ์จากเศษซากนับพันชิ้น