คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน เผยเมื่อวันพุธ (29 กรกฎาคม 2563) ว่า จีนแผ่นดินใหญ่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) ที่ยืนยันผลเพิ่มอีก 101 ราย ในวันอังคาร (28 ก.ค.) โดยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อจากในท้องถิ่น 98 ราย และผู้ป่วยจากต่างประเทศ 3 ราย

รายงานประจำวันของคณะกรรมการ ระบุว่า ในบรรดาผู้ป่วยติดเชื้อจากในท้องถิ่น ประกอบไปด้วยผู้ป่วยในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ 89 ราย ในมณฑลเหลียวหนิง 8 ราย และในเทศบาลนครปักกิ่ง 1 ราย

 

คณะกรรมการ ระบุว่า จีนไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผู้ต้องสงสัยว่าป่วยโรคโควิด-19 รายใหม่ในวันอังคาร (28 ก.ค.) ขณะที่มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวน 10 ราย ได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลหลังหายดี

จนถึงวันอังคาร (28 ก.ค.) จีนแผ่นดินใหญ่มีผู้ป่วยยืนยันผลรวม 84,060 ราย ซึ่งรวมถึงผู้ป่วยที่กำลังอยู่ระหว่างการรักษา 482 ราย โดยในจำนวนนั้นมีอาการวิกฤต 25 ราย

คณะกรรมการ เผยว่า จีนมีผู้ป่วยที่ได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลหลังหายดี 78,944 ราย และมีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 รวม 4,634 ราย

ในวันอังคาร (28 ก.ค.) จีนพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากต่างประเทศเพิ่มอีก 2 ราย โดยเป็นผู้ป่วยในมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) 1 ราย และนครเซี่ยงไฮ้ 1 ราย

 

จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันอังคาร (28 ก.ค.) จีนแผ่นดินใหญ่มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากต่างประเทศรวม 2,056 ราย ในจำนวนนั้น ประกอบไปด้วยผู้ป่วยที่ได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลหลังหายดี 1,977 ราย และผู้ป่วยที่ยังอยู่ระหว่างการรักษา 79 ราย โดยเป็นผู้ป่วยอาการรุนแรง 2 ราย

ทั้งนี้ จีนไม่มีรายงานการเสียชีวิตในผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากต่างประเทศ

คณะกรรมการ ระบุว่า จีนยังมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ต้องสงสัยอีก 1 ราย พร้อมเผยว่า หลังจากผู้สัมผัสใกล้ชิด 325 รายถูกปล่อยตัวจากการสังเกตอาการเมื่อวันอังคาร (28 ก.ค.) ปัจจุบันจีนมีผู้สัมผัสใกล้ชิด ที่อยู่ระหว่างการสังเกตอากาารทางการแพทย์ 15,034 ราย

ในวันอังคาร (28 ก.ค.) จีนพบผู้ป่วยไม่แสดงอาการรายใหม่ 27 ราย ซึ่งรวมถึงผู้ป่วยนอกจีนแผ่นดินใหญ่ 8 ราย ขณะเดียวกัน ผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ 51 ราย ได้รับการจัดเข้ากลุ่มผู้ป่วยที่ยืนยันผล

 

คณะกรรมการ ระบุว่า ผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ 273 ราย ซึ่งรวมถึงผู้ป่วยนอกจีนแผ่นดินใหญ่ 91 ราย ยังคงอยู่ระหว่างการสังเกตอาการทางการแพทย์

จนถึงวันอังคาร (28 ก.ค.) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีน (HKSAR) มีผู้ป่วยที่ยืนยันผลโรคโควิด-19 จำนวน  2,884 ราย ในจำนวนนั้นเป็นผู้เสียชีวิต 23 ราย ขณะที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าของจีนมีผู้ป่วยยืนยันผล 46 ราย และเกาะไต้หวันของจีนมีผู้ป่วยยืนยันผล 467 ราย ในจำนวนนั้นเป็นผู้เสียชีวิต 7 ราย

 

 

จีนเจอป่วย โควิด-19 โผล่อีก 101 ราย จากในท้องถิ่น 98 ราย ต่างประเทศ 3 ราย

 

(แฟ้มภาพซินหัว: เจ้าหน้าที่ดำเนินการฆ่าเชื้อที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอุรุมชี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2020)