เมื่อวันอังคาร (26 พฤษภาคม 2563) ลาวอนุญาตให้นักเรียน นักศึกษา พลเมืองลาว ผู้เชี่ยวชาญ และนักการทูต สามารถเดินทางเข้าและออกประเทศได้แล้วในขณะนี้ แต่จำเป็นต้องมีเอกสารการเดินทางที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ

ดร. รัดตะนะไช เพ็ดสุวัน อธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขของลาว แถลงว่า ประชาชนยังต้องรักษาแนวปฏิบัติของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดต่อไป เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ลาวจะตรวจไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศติดต่อกัน 44 วัน แล้วก็ตาม

 

เมื่อวันจันทร์ (25 พ.ค.) มีผู้เดินทางเข้าลาวผ่านจุดผ่านแดนระหว่างประเทศ รวม 1,934 คน โดยข้ามมาจากไทย 1,093 คน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นแรงงานชาวลาว 30 คน ส่วนที่เหลือเป็นคนขับรถบรรทุกสินค้าเข้าประเทศ ขณะเดียวกันมีผู้เดินทางข้ามมาจากจีน 4 คน และเวียดนามอีก 777 คน

รายงาน ระบุว่า ผู้เดินทางเข้าลาวทุกคนได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและไม่มีผู้ใดแสดงอาการป่วยไข้ ขณะที่แรงงานชาวลาวทุกคนที่เดินทางกลับมาได้ถูกส่งตัวไปยังศูนย์กักกันโรคเป็นเวลา 14 วัน

คณะกรรมการเฉพาะกิจแห่งชาติเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ของลาว ประกาศว่า ปัจจุบันมีการเฝ้าติดตามอาการของประชาชน 3,756 คน ในศูนย์พักอาศัย 90 แห่งทั่วประเทศ

 

เมื่อนับถึงวันอังคาร (26 พ.ค.) ลาวได้ตรวจโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยต้องสงสัยแล้ว 5,855 ราย โดยในจำนวนนี้มีผลตรวจเป็นบวก 19 ราย และเป็นผู้ป่วยที่หายดีแล้ว 14 ราย ขณะที่ลาวยังเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมิดตะพาบ (Mittaphab Hospital) ในกรุงเวียงจันทน์ อีก 5 ราย

ทั้งนี้ ลาวตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ได้รับการยืนยันผล 2 รายแรก เมื่อวันที่ 24 มี.ค. ที่ผ่านมา

 

 

โควิด-19, ลาว

 

(แฟ้มภาพซินหัว : ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยขณะเดินบนถนนในกรุงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของลาว เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2020)

 

 

โควิด-19, ลาว