ในโซเชียลลาวระยะนี้ ไม่มีเรื่องใด ร้อนแรงเท่ากับเรื่อง “ค่าไฟแพง” หลังจากประชาชนลาว ได้รับบิลค่าไฟ เดือน 4 หรือ เดือนเมษายน 2563 เนื่องจากค่าไฟเพิ่มขึ้นเท่าตัว

เสียงประชาชนลาว สะท้อนว่า รัฐบาลท่านทองลุน สีสุลิด มีนโยบายจะช่วยเหลือลดค่าไฟ ในช่วงหยุดพักอยู่บ้าน เพื่อป้องกัน โควิด-19 แต่ทำไมรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว กลับไม่สนองตอบนโยบายรัฐบาล

ตรวจสอบกระแสเสียงประชาชนลาวทั่วประเทศ ปัญหาค่าไฟแพงในระยะยาว อาจกลายเป็นเรื่องการเมือง ความเสื่อมศรัทธาต่อระบอบใหม่ ต่อรัฐบาลที่อ้างนโยบาย “หม้อไฟอาเซียน” หรือ แบตเตอรี่อาเซียน สร้างเขื่อนมากมาย ขายไฟได้เงินเข้าประเทศมหาศาล แต่ประชาชนกลับต้องจ่ายค่าไฟแพง

 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ท่านบุนอุ้ม สีวันเพ็ง ผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ได้แถลงข่าวเป็นครั้งแรก หลังชาวลาวก่นด่า ค่าไฟแพงหม้อไฟอาเซียน ผ่านสื่อโซเชียล โดยอ้างถึงการปรับปรุงโครงสร้างราคาไฟฟ้าใหม่

ท่านบุนอุ้ม บอกว่า ระยะการระบาดของ โควิด-19 จังหวะเดียวกับการปรับโครงสร้างราคาไฟฟ้าใหม่ แต่ที่ผ่านมา การไฟฟ้าลาว ได้ช่วยเหลือประชาชนมาตลอด

โครงสร้างใหม่ อย่างเช่น ผู้ใช้ไฟฟ้า 0-150 kWh หรือ ยูนิต ราคา 355 กีบ/ยูนิต ลดลง 50% จากราคา 710 กีบ/ยูนิต โดยผู้ใช้ไฟกลุ่มนี้ ประมาณ 80% ของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด หรือเท่ากับ 1 ล้านครัวเรือน

ส่วนที่ผู้ใช้ไฟ 151-461 ยูนิต ราคาจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 30 - 50,000 กีบ (อัตราแลกเปลี่ยน 300 กีบ = 1 บาท)

 

 

ค่าไฟแพง โซเชียลลาวก่นด่า หม้อไฟอาเซียน แต่ทำไมประชาชนจ่ายเพิ่มเท่าตัว

 

ค่าไฟแพง โซเชียลลาวก่นด่า หม้อไฟอาเซียน แต่ทำไมประชาชนจ่ายเพิ่มเท่าตัว

 

ค่าไฟแพง โซเชียลลาวก่นด่า หม้อไฟอาเซียน แต่ทำไมประชาชนจ่ายเพิ่มเท่าตัว

 

ค่าไฟแพง โซเชียลลาวก่นด่า หม้อไฟอาเซียน แต่ทำไมประชาชนจ่ายเพิ่มเท่าตัว

 

 

CR : เป็นเรื่อง เป็นลาว , ขอบคุณ สำนักข่าวสารปะเทดลาว

 

ค่าไฟแพง โซเชียลลาวก่นด่า หม้อไฟอาเซียน แต่ทำไมประชาชนจ่ายเพิ่มเท่าตัว