Olivier Veran รัฐมนตรีสาธารณสุขฝรั่งเศส ทวีตวานนี้ เตือนว่าการใช้ยาไอบูโพรเฟน และยาแก้อักเสบชนิดอื่นๆ อาจทำให้ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ รุนแรงมากขึ้น กรณีมีไข้ให้รับประทานยาพาราเซตามอลแทน                          คำเตือนของรัฐมนตรีสาธารณสุขฝรั่งเศส มีขึ้นหลังผลศึกษาในวารสารการแพทย์ แลนเซ็ต ระบุว่า เอนไซม์ที่เกิดจากยาแก้อักเสบ เช่น ยาไอบูโพรเฟน อาจเอื้อและทำให้การติดเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 รุนแรงยิ่งขึ้น 

                         โฆษกองค์การอนามัยโลก  กล่าวที่นครเจนีว่า ผู้เชี่ยวชาญของ WHO กำลังศึกษาอยู่ก่อนให้คำแนะนำชัดเจนต่อไป แต่ในระหว่างนี้ ขอแนะนำให้ใช้ยาพาราเซตามอล แทนใช้ยาไอบูโพรเฟนรักษาตัวเอง 

                         รัฐมนตรีฝรั่งเศสย้ำด้วยว่า ผู้ป่วยที่ได้รับยาแก้อักเสบชนิดนี้ ควรขอคำแนะนำจากแพทย์ ส่วนยาพาราเซตาอล ก็ต้องรับประทานตามคำแนะนำของแพทย์เช่นกัน เพราะหากรับประทานมากเกินไป อาจทำลายตับ 

                        ทางการฝรั่งเศสเตือนเรื่องการใช้ยาไอบูโพรเฟน มีต่อต่อการติดเชื้อรุนแรงมาตั้งแต่ก่อนเกิดระบาดแล้ว ยาชนิดนี้ขายในหลายยี่ห้อ อาทิ Nurofen และ  Advil