ดัชนีความมั่นคงด้านสาธารณสุขโลก ที่เผยแพร่เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 อันเป็นผลจากการสำรวจระดับความพร้อมรับมือกับโรคระบาดของ 195 ประเทศทั่วโลกเป็นครั้งแรก 

 

ไม่น่าประหลาดใจที่ประเทศพัฒนาแล้วและร่ำรวย มีระดับการเตรียมพร้อมสูงกว่าเพื่อน ได้คะแนนสูงเป็นอันดับแรกๆ ยกเว้นประเทศไทย ที่เป็นประเทศรายได้ปานกลางประเทศเดียว ที่ได้คะแนนระดับสูงในหลายเกณฑ์ ( ระหว่าง 66.7 -100  ) ทั้งยังเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ติดอันดับที่ 6 

 

 

ความพร้อมรับมือกับโรคระบาดของสธ.ไทยอยู่แถวหน้าของโลก

 


การจัดอันดับวัดจาก 6 ด้าน ได้แก่ การป้องกันโรค  ความสามารถในการตรวจจับโรคและรายงานที่รวดเร็ว  การตอบโต้ที่รวดเร็ว  มีระบบสุขภาพที่เข้มแข็งมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของประเทศและมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามด้านชีวภาพต่ำ


ข้อมูลประกอบการเผยแพร่ดัชนีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไทย ระบุว่า ช่วงพฤษภาคม – กรกฎาคม 2558  บรรดาผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุข ผู้นำในเอเชียและทั่วโลกเฝ้าจับตาสถานการณ์ไวรัสเมอร์สด้วยความกังวล ไวรัสนี้ระบาดในเกาหลีใต้ ทำให้คนติดเชื้อ 186 คน เสียชีวิต 38 คน   


ในวันที่ 18 มิ.ย.ปีเดียวกันนั้น ไทยได้แจ้งองค์การอนามัยโลกว่าพบผู้ติดเชื้อเมอร์สรายแรก เป็นชายวัย 75 ปีเดินทางมาจากโอมานเข้ากรุงเทพ แม้วิตกกันว่านั่นอาจเป็นจุดเริ่มของการระบาด แต่ประเทศไทยสามารถหยุดยั้งการแพร่จากรายแรก และอีกรายที่ได้รับการยืนยันในเวลาต่อมาได้ 


ความสำเร็จของไทยในการระบุและหยุดยั้งไวรัสเมอร์สเป็นแค่ตัวอย่างเดียวเท่านั้นที่สะท้อนคุณค่าแห่งการสร้างเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยสาธารณสุข และบทบาทสำคัญยิ่งของระบบสาธารณสุขในการช่วยป้องกันการระบาดจากต้นตอ 


นอกจากความสามารถในการระบุและยับยั้งโรคติดต่อ อย่างเมอร์ส ไทยยังมีระบบเฝ้าระวังและติดตามการติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็น 1 ใน 5 ประเทศที่ยกการจัดหาบริการดูแลสุขภาพของบุคลากรการแพทย์ที่เจ็บป่วยขณะรับมือกับสถานการณ์ฮุกเฉินด้านสาธารณสุข เป็นความสำคัญอันดับแรก  นอกจากนี้ ไทยยังมีโครงการฝึกอบรมด้านระบาดวิทยาและระบบห้องแลบแห่งชาติที่เข้มแข็ง