คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีน ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  (  2019-nCoV )  โดยแยกอายุ เพศและอาการ พบว่าบางคนไม่มีอาการไข้ร่วมด้วย 

 

 

 ผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาในอู๋ฮั่นบางคน ไม่มีไข้

 

ในผู้เสียชีวิต 17 คน มีอยู่ 5 คนไม่มีไข้ แต่แสดงอาการอื่น เช่น หายใจลำบาก แน่นหน้าอกและไอ 

เหยื่ออายุมากที่สุด เป็นชายอายุ 89 ปี มีอาการเซื่อมซึม กลั้นปัสสาวะไม่ได้ และมีไข้  เขาไปหาหมอเมื่อ 5 มกราคม ก่อนเสียชีวิตในวันที่ 18 ม.ค. แต่ผู้สูงอายุรายนี้มีโรคประจำตัวก่อนหน้า รวมถึงความดันสูง 


ผู้ติดเชื้อแต่ไม่มีไข้ในบางกรณี บ่งว่าเครื่องวัดอุณหภูมิ อันเป็นมาตรการที่สนามบิน และระบบเชื่อมโยงขนส่งมวลชนใช้ในการคัดกรองผู้โดยสาร อาจไม่ช่วยตรวจจับผู้ติดเชื้อได้ในบางส่วน  


เหยื่ออย่างน้อย 9 ราย มีโรคประจำตัวอยู่ก่อน เช่น เบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ และพาร์คินสัน  

 

เป็นผู้มีอายุ 80 ปีขึ้นไป 8 คน อายุ  70 ปีเศษ 2 คน  อายุ 60 ปีเศษ 6 คน และ 50 ปีเศษ 1 คน  อายุน้อยสุดเป็นสตรีอายุ 48 ปีและมีอาการป่วยอยู่ก่อนเช่นกัน

 

หากแยกตามเพศ 4 คนเป็นหญิง ที่เหลือเป็นผู้ชาย 


จีนสั่งห้ามการเดินทางออกจากอู่ฮั่น ศูนย์กลางการระบาด ทำให้เมืองใหญ่ทางภาคกลางที่มีประชากร 11 ล้านคน อยู่ในสภาพถูกปิดเมืองไปโดยปริยาย ส่วนฮ่องกงก็ระงับจำหน่ายตั๋วรถไฟความเร็วสูงไปอู่ฮั่นแล้ว และทางการมาเก๊ายกเลิกงานฉลองตรุษจีน 


องค์การอนามัยโลกเตรียมประชุมอีกรอบในวันนี้เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์รับมือไวรัสใหม่ระบาด