คณะกรรมาธิการยุโรป (อีซี) แถลงว่าจะไม่ต่อใบอนุญาตจำหน่ายสารเคมีกำจัดศัตรูพืช คลอร์ไพริฟอส และสารเกี่ยวข้องคลอร์ไพริฟอส-เมธิล  นับจากวันที่ 31 มกราคม 2563 หลังจากคณะกรรมาธิการประจำว่าด้วยพืช สัตว์ อาหารและอาหารเลี้ยงสัตว์ของอียู ลงมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. เนื่องจากวิตกความเสี่ยงต่อระบบประสาทของเด็ก ความเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่ได้เหนือความคาดหมาย หลังจากสำนักงานความปลอดภัยอาหารยุโรป ได้ข้อสรุปเมื่อเดือนสิงหาคม ว่า ข้อมูลที่มี ณ ปัจจุบัน ไม่อาจฟันธงระดับความปลอดภัยของการได้รับคลอร์ไพริฟอส ซึ่งใช้กันแพร่หลายในสวนส้ม ไร่ข้าวโพดและพืชผลอีกหลายชนิด

 

 “ผู้เชี่ยวชาญสรุปว่า ความวิตกเกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเกี่ยวเนื่องกับพิษต่อการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม และความเป็นพิษต่อระบบประสาท" แถลงการณ์ระบุ 

 

 

สหภาพยุโรปจ่อแบน คลอร์ไพริฟอส กุมภาพันธ์ 63 

 


คลอร์ไพริฟอส เป็นสารต้องห้ามในเยอรมนีและในอีก 6 ประเทศอียูแล้ว แต่ยังใช้กันอยู่ในสวนผลไม้หลายแห่งในยุโรปใต้  คณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของอียูที่จะออกมาตรการห้ามอย่างเป็นทางการ ยินดีกับผลโหวต แต่ยังไม่มีการเปิดเผยว่าได้รับเสียงสนับสนุนจากประเทศใดบ้าง 


สารเคมีที่จำหน่ายในอียู จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญนำโดยคณะกรรมาธิการที่ประกอบด้วยสมาชิก 28 ประเทศ กระนั้น แต่ละประเทศสามารถตัดสินใจได้แบบฝ่ายเดียวว่า จะอนุมัติผลิตภัณฑ์ที่มีสารสารเคมีนั้นหรือไม่ 

 


ใบอนุญาตสารคลอร์ไพริฟอสจะหมดอายุในเดือนมกราคม หลังจากนั้นบริษัทต่างๆจะมีเวลา 3 เดือนในการทำลายสต็อก