กระทรวงศึกษาธิการเกาหลีใต้ แถลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา ถึงแผนการปฏิรูประบบโรงเรียนมัธยมปลาย โดยสาระสำคัญอยู่ที่การยุบสิทธิพิเศษและความเป็นอิสระในการรับเข้า การเงินและหลักสูตรการเรียนการสอน ของโรงเรียน 3 กลุ่มที่มักเรียกกันว่าโรงเรียนอภิสิทธิ์ ได้แก่ โรงเรียนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนานาชาติศึกษา และโรงเรียนเอกชนอิสระ เพื่อยกระดับความเสมอภาคทางการศึกษาและปรับปรุงการศึกษาของรัฐในภาพรวม 


โรงเรียนเอกชนแบบบริหารเป็นอิสระ โรงเรียนภาษาต่างประเทศ และโรงเรียนนานาชาติศึกษา เริ่มเข้าไปในระบบการศึกษาของเกาหลีใต้ในปี 2544  2535 และ 2541 ตามลำดับ ปัจจุบัน เกาหลีใต้มีโรงเรียนมัธยมปลายเอกชนอิสระ 42 แห่ง โรงเรียนภาษาต่างประเทศ 30 แห่ง และโรงเรียนมัธยมปลาย 7 แห่ง  

 


ทั้งหมด 79 แห่งที่ว่านี้ จะเปลี่ยนสถานะเป็นโรงเรียนปกติภายในปี 2025 

 


แต่โรงเรียนสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ และเฉพาะเจาะจงในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น สายวิทยาศาสตร์ ศิลปะ และกีฬา สถานภาพยังคงเดิม 

 

โรงเรียนเอกชนอิสระโดยทั่วไป ไม่ได้มุ่งสาขาใดเป็นพิเศษ แต่สามารถพัฒนาหลักสูตรเองได้อย่างเป็นอิสระ ส่วนโรงเรียนภาษาต่างประเทศ จะให้เวลากับหลักสูตรการศึกษาภาษาต่างประเทศมากเป็นพิเศษ และโรงเรียนนานาชาติศึกษา จะเน้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฎหมาย วัฒนธรรมและธุรกิจระหว่างประเทศ โรงเรียนทั้ง 3 ประเภท ไม่พึ่งงบประมาณจากรัฐบาล คัดเลือกนักเรียนได้อย่างอิสระ พัฒนาหลักสูตร และกำหนดอัตราค่าเทอมเอง 


แต่ประธานาธิบดีมุน แจ อิน มองว่าระบบโรงเรียนอภิสิทธิ์ เป็นตัวการสำคัญของความไม่เสมอภาคทางการศึกษา ค่าใช้จ่ายสูง มุ่งเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยเป็นหลัก และส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการอย่างเกินเหตุ  

 


แผนปฏิรูปการศึกษายิ่งถูกพูดถึง หลังเกิดเรื่องอื้อฉาว บุตรสาวของนายโช กุก อดีตรัฐมนตรียุติธรรม ถูกก่าวหาใช้เส้นสายและอภิสิทธิจากปูมหลังครอบครัว เข้าเรียนสถาบันชั้นนำ 

 

“ระบบโรงเรียนแบบมีชนชั้น ไม่เพียงสร้างความไม่เสมอภาคในระบบการศึกษามัธยมปลายในภาพรวม แต่ยังเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ไม่สอดรับอนาคต ดังนั้น เราจึงตัดสินใจปรับปรุงอย่างพลิกโฉม” ยู อึน แฮ รัฐมนตรีศึกษาเกาหลีใต้แถลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ขณะปฏิเสธความวิตกที่ว่าการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้จะทำให้คุณภาพการศึกษาและทางเลือกของนักเรียกตกต่ำลง 


สถิติแอดมินชันของผู้สมัคร 2.02 ล้านคนที่มหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้ 13 แห่ง รวมถึง 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำอย่าง โซล ยนเซและโคเรีย พบว่านักเรียนจากโรงเรียนภาษาต่างประเทศ และนานาชาติศึกษา ทำได้ดีกว่านักเรียนจากโรงเรียนปกติ  ซึ่งนั่นจะยิ่งทำให้นักเรียน ยิ่งพยายามจะเข้าแต่โรงเรียนเอกชนในกลุ่มนี้ ซึ่งจะยิ่งเพิ่มความไม่เสมอภาคในระบบโรงเรียนม.ปลายมากขึ้นอีก 

รัฐมนตรีศึกษาให้สัญญาว่า รัฐบาลเตรียมอัดฉีดงบประมาณ 2.2 ล้านล้านวอน รองรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาคุณภาพโรงเรียนม.ปลายและในภาพรวม ระยะ 5 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ ภายในปี 2025 จะนำระบบการเรียนการสอนรายวิชาเป็นหน่วยกิตมาใช้ในโรงเรียนมัธยม ให้นักเรียนมีอิสระในการเลือกวิชาเรียนอีกด้วย