เขต บีรือเอน ในอาเจะห์ บนเกาะสุมาตรา ซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษและจังหวัดเดียวของอินโดนีเซียที่บังคับใช้กฎหมายอิสลาม ออกหนังสือเวียน ขอให้ร้านอาหารและร้านกาแฟ ไม่ให้ลูกค้าหญิง นั่งร่วมโต๊ะเดียวกับผู้ชาย เว้นแต่มีสามี หรือญาติผู้ชายนั่งอยู่ด้วย 

 

 

                        หนังสือเวียนที่ออกมา เป็นเหมือนคู่มือสำหรับเจ้าของธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมายชารีอะฮ์ ที่ห้ามหญิงชายยังไม่ได้แต่งงานแสดงความรักในที่สาธารณะ  และจูฟลีวัน หัวหน้าสำนักงานชารีอะฮ์ท้องถิ่น กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีผู้หญิง เพื่อให้พวกเธอรู้สึกสบายใจ ประพฤติดี และไม่กระทำสิ่งใดอันเป็นการละเมิดกฎหมายอิสลาม ไม่ใช่เพื่อกดขี่ 

 

                        รายงานระบุว่า หนังสือฉบับนี้ลงนามโดยหัวหน้าเขตเมื่อ 5 สิงหาคม มีทั้งหมด 13 ข้อ รวมถึงการห้ามเพื่อนร่วมงานหญิง-ชาย นั่งรับประอาหารช่วงพักกลางวันร่วมโต๊ะ  และร้านอาหารกับร้านกาแฟ ไม่ควรรับลูกค้าหญิงที่มาตามลำพัง หรือไม่ได้มากับครอบครัวของตัวเองหลังเวลา 21.00 น 

                        จูฟลีวัน กล่าวว่า ระเบียบนี้ออกมาครั้งแรกปลายปี 2559 และปรับแก้ 2 ครั้ง แม้มีคนถูกจับฐานฝ่าฝืนเป็นระยะ แต่ไม่เคยมีการลงโทษ เพราะถือเป็นคำแนะนำ ไม่ใช่กฎหมาย แต่ทางการมีแผนเสนอให้สภาท้องถิ่นยกระดับเป็นกฎหมาย มีบทลงโทษหากจำเป็น 

                        นักเคลื่อนไหวแสดงความวิตก เพราะหลายข้อในคู่มือนี้ มุ่งเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง และอาจทำให้บางคนตีความตามอำเภอใจ 

                        เมืองต่างๆในอาเจะห์ขึ้นชื่อเรื่องการออกกฎบังคับใช้กับสตรี สามปีก่อน เมืองบันดาอาเจะห์ เมืองเอกของอาเจะห์ ห้ามผู้หญิงเข้าไปในร้านกาแฟ และสนามกีฬา หลังเวลา 23.00 น.  และในปี 2556 เมืองลกซูมาเว อีกเมืองในสุมาตราเหนือ สั่งผู้หญิงห้ามนั่งคร่อมรถจักรยานยนต์  นายกเทศมนตรีกล่าวในเวลานั้นว่า การนั่งท่านั้นซ้อนกับผู้ชายที่เป็นคนขับ เป็นเรื่องไม่เหมาะสม