ข่าว

ผลวิจัยจีเอ็มโอจำนวนมากมีผลประโยชน์ทับซ้อน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นักวิจัยฝรั่งเศสศึกษาบทความวิจัยพืชตัดแต่งพันธุกรรม หรือ จีเอ็มโอ พบราว 40% มีผลประโยชน์การเงินทับซ้อนอยู่


 
            คณะนักวิจัยฝรั่งเศสเผยแพร่รายงานในวารสาร PlOS ONE ในสหรัฐ ฉบับวันที่ 15 ธันวาคม ระบุว่า บทความด้านงานวิจัยพืชจีเอ็มโอที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศนั้น มีอยู่ราว 40% ที่พบความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยกับอุตสาหกรรมพืชจีเอ็มโอ ทั้งพบด้วยว่า ผลการศึกษาที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน มีแนวโน้มได้ข้อสรุปเป็นคุณกับบริษัทพืชจีเอ็มโอ มากกว่าผลการศึกษาที่ปลอดจากการแทรกแซงด้านทุนวิจัย

            ผลการศึกษาชิ้นนี้ มุ่งสำรวจบทความเกี่ยวกับความสามารถในการออกดอกผลและความทนทานของพืชถูกตัดแต่งให้ทนแมลงต้านพิษ บาซิลลัสทูริงจิเอนซิส หรือ บีที จุลินทรีย์ในธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทำลายแมลง 

            นายโทมัส กีเยโม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเกษตรศาสตร์แห่งชาติของฝรั่งเศส กล่าวว่า จากการสำรวจผลวิจัย 672 ชิ้น พบ 579 ชิ้น ที่ไม่พบผลประโยชน์ทางการเงินทับซ้อนเลย โดยในจำนวนนี้เป็นผลศึกษาของนักวิจัยอเมริกัน 404 ชิ้น และจีน 83 ชิ้น

            ผลการศึกษาที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนถูกนิยามว่า เป็นผลศึกษาที่มีผู้วิจัยอย่างน้อยหนึ่งคน มีความเกี่ยวข้องโยงใยกับบริษัทเมล็ดพันธุ์ หรือบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับทุนสนับสนุนหรือค่าตอบแทนจากบริษัทเหล่านั้น 

            ประเด็นสำคัญสุดที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้คือ ความเชื่อมโยงทางสถิติระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อน กับงานวิจัยที่ได้ผลสรุปพืชจีเอ็มโอ เชิงบวก โดยบทความ 350 ชิ้นที่ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนนั้น ได้ข้อสรุปเป็นคุณกับบริษัทพืชจีเอ็มโอ 36% ส่วนงานวิจัยที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 229 ชิ้น ได้ข้อสรุปเข้าข้างบริษัทจีเอ็มโอที่ 54%

            นายกีเยโมกล่าวด้วยว่า ก่อนเริ่มศึกษาหัวข้อนี้ เรามั่นใจว่าจะพบผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ในงานวิจัยพืชจีเอ็มโอ แต่ไม่คาดว่าจะมากมายขนาดนี้

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด