จากกรณี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวถึงความคืบหน้าไทม์ไลน์การติดเชื้อโควิด-19 ของดีเจมะตูม จากการไปร่วมงานวันเกิด ทำให้ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อแล้วทั้งหมด 19 คน  อีกทั้งผู้ประกาศข่าว NBT ได้ไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดดีเจมะตูมด้วย อีกทั้งยังเดินทางไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดที่อีกโรงแรมหนึ่งด้วย

อ่านข่าว : เปิดไทม์ไลน์สอบสวนโรคผู้ติดเชื้อโควิดทั้งหมด 19 คน จากงานปาร์ตี้วันเกิด "ดีเจมะตูม" ผู้ประกาศ NBT ก็ไปร่วมงานด้วย

ขณะที่ในส่วนผู้ประกาศข่าว NBT นั้น จากการสอบสวนโรคพบว่ามีการเดินทางไปร่วมงานปาร์ตี้ของดีเจมะตูมด้วย และมีการเดินทางไปงานเลี้ยงอีกหนึ่งงาน ที่โรงแรม RNS เมื่อวันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา  ซึ่งทั้งหมดมี 3 กลุ่ม แต่มีความเชื่อมโยงกับงานเลี้ยงวันเกิด 

ทั้งหมดในวงรอบของกลุ่มนี้ มีผู้ติดเชื้อล่าสุดรวม 19 ราย จึงอยากย้ำจุดที่มีความเสี่ยง คือ สถานที่ที่แออัด ถ่ายเทไม่สะดวก คนที่มาร่วมกิจกรรมไม่ใส่หน้ากากอนามัย เมื่อร่วมรับประทานอาหาร บางครั้งมีการเป่าเค้กวันเกิด  บางครั้งมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือมีการสูบบุหรี่ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดและติดเชื้อได้  โดยคนส่วนใหญ่ที่ไปร่วมงานไม่มีอาการและคิดว่าไม่เป็นไร เหตุการณ์นี้จึงเป็นบทเรียนสำคัญ

แพทย์เผยกรณี "ดีเจมะตูม" ติดโควิด รวม 19 ราย เชื่อมโยง 2 งานปาร์ตี้วันเกิดกลางกรุง

แพทย์เผยกรณี "ดีเจมะตูม" ติดโควิด รวม 19 ราย เชื่อมโยง 2 งานปาร์ตี้วันเกิดกลางกรุง