ข่าว

สพฐ. เผย ในกทม มีที่ว่าง 'รับนักเรียน' ม. 1 และม.4 10,269 ที่นั่ง 72 โรงเรียน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สพฐ. เผย การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ในกทม.มีโรงเรียนที่ยังสามารถรอง 'รับนักเรียน' เข้าเรียนต่อในชั้น ม.1 และ ม.4 ได้ รวมทั้งสิ้น 72 โรงเรียนที่ว่าง 10,269 ที่นั่ง มั่นใจเปิดเทอมนี้เด็กทุกคนมีที่เรียน

นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย รองโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ตนได้รับมอบหมายจาก ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการติดตามความคืบหน้าการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ได้ดำเนินการรับสมัคร สอบและคัดเลือก 'นักเรียน' ในระดับชั้นต่างๆ ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ของทุกปี และในปี 2567 นี้ ปรากฏว่ามีผู้ปกครองจำนวนมากแสดงความกังวลว่าบุตรหลานจะไม่มีที่เรียน จากการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ที่ผ่านมา นั้น

นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย รองโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางภัทริยาวรรณ กล่าวว่า เลขาธิการ กพฐ. เข้าใจความกังวลใจของผู้ปกครอง และไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงได้สั่งการให้จัดตั้ง ศูนย์ประสานงานการ 'รับนักเรียน' สพฐ. ณ อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2288 5839 และมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต จัดตั้ง ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้การช่วยเหลือ ประสานงาน และจัดหาที่เรียนให้แก่ 'นักเรียน' ทุกคน โดยผู้ปกครองและนักเรียนสามารถยื่นความจำนงได้ ด้วยการลงทะเบียนขอรับจัดสรรที่เรียน ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต หรือลงทะเบียนขอรับจัดสรรที่เรียนผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ของ สพม. ทุกเขต ตั้งแต่วันที่ทราบประกาศผลการสอบคัดเลือก จนถึงวันที่ 2 เมษายน 2567 และ 'นักเรียน' ทุกคนจะต้องมีที่เรียนในโรงเรียนที่ยังมีที่ว่าง สามารถรองรับนักเรียนได้ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2567 และให้โรงเรียนรับมอบตัว ในวันที่ 6 เมษายน 2567 ตามปฏิทินการรับนักเรียนที่กำหนด

สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนที่ยังสามารถรองรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้น ม.1 และ ม.4 ได้ รวมทั้งสิ้น 72 โรงเรียน รวมที่ว่าง 10,269 ที่นั่ง แบ่งเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีโรงเรียนที่สามารถรองรับได้ 45 โรงเรียน สำหรับชั้น ม.1 มีที่ว่าง 3,143 ที่นั่ง และชั้น ม.4 มีที่ว่าง 2,565 ที่นั่ง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีโรงเรียนที่สามารถรองรับได้ สำหรับชั้น ม.1 จำนวน 25 โรงเรียน มีที่ว่าง 2,484 ที่นั่ง และชั้น ม.4 จำนวน 21 โรงเรียน มีที่ว่าง 2,077 ที่นั่ง ส่วนในจังหวัดอื่นๆ นั้น สามารถสอบถามไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต เพื่อทราบข้อมูลโรงเรียนและจำนวนที่ว่าง และแจ้งความจำนงขอรับจัดสรรที่เรียน เพื่อให้ สพม. ดำเนินการจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียนทุกคนต่อไป

 

สพฐ. ได้เน้นย้ำกำชับให้ทุกเขตพื้นที่กำกับดูแลกระบวนการคัดเลือกนักเรียนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงการจัดหาที่เรียนให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ที่ยังไม่มีที่เรียนด้วย จึงขอให้ผู้ปกครองคลายความกังวลใจ และเชื่อมั่นว่า สพฐ. จะดำเนินการจัดหาที่เรียนให้บุตรหลานของท่านได้ ให้เด็กมีที่เรียนครบทุกคน ครบถ้วนทุกพื้นที่ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2567 ที่จะถึงนี้

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ