ข่าว

สพฐ. ตรวจเยี่ยมสนาม 'สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1' พื้นที่ กทม. คึกคัก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือก 'นักเรียนชั้น ม.1' 4 โรงเรียนดังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบผู้ปกครองให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก มีอัตราการแข่งขันสูง ยืนยันนักเรียนทุกคนจะมีที่เรียนในโรงเรียนคุณภาพ

23 มีนาคม 2567 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศ ทำการ 'สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1'

 

สพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบรับ.

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) มอบหมายให้คณะผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ซึ่งประกอบด้วย นายสุวิทย์ บึงบัว นายชนะ สุ่มมาตย์ นางลำใย สนั่นรัมย์ นายพิทักษ์ โสตถยาคม นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา นางอาทิตยา ปัญญา นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย นางนิตยา ภิรมย์กิจ และนางสาวศิริรัตน์ สุภาพทรง พร้อมคณะทำงานจากสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ 'สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1'โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ณ สนามสอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สังกัด สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1  สนามสอบโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สังกัด สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 พบว่าทั้ง 4 โรงเรียน ผู้ปกครองให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก มีอัตราการแข่งขันสูง 

 

สพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบรับ. สพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบรับ.

ทั้งนี้ โรงเรียนทั้ง 4 แห่ง มีกระบวนการรับนักเรียนเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของ สพฐ. และมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองเป็นอย่างดี ทำให้คลายความกังวลว่า หากบุตรหลานพลาดหวัง ไม่สามารถเข้าเรียนได้ สพฐ. มี ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 โดยผู้ปกครองสามารถยื่นความจำนง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใกล้บ้าน และนักเรียนทุกคนจะมีที่เรียนในโรงเรียนคุณภาพที่พร้อมสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี เป็นคนเก่ง เรียนดี มีความสุข อย่างแน่นอน

 

logoline