ข่าว

รมช.ศธ. ฝาก ครู-ผู้บริหาร ศธ. ผนึกกำลังช่วยกัน อัพเกรดการศึกษาชาติ

สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. ฝาก ครู-ผู้บริหาร ศธ. ผนึกกำลัง อัพเกรดการศึกษาชาติ ภายใต้นโยบายเรียนดี มีความสุข พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 53

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2567 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมช.ศธ.)  เป็นประธานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการบริหารสู่คุณภาพ เรียนดี มีความสุข และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 53 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริหาร ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ 

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ.

โดยมี นายพิษณุ พลธี ผู้ช่วยเลขานุการรมว.ศธ. นายกมล รอดคล้าย ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นายภูธร จันทะหงส์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ร่วมคณะมาด้วย และมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหารระดับสูง ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ

 

 

นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า ตนมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มามอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2566 ในโอกาสที่สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ได้จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการบริหารสู่คุณภาพ เรียนดี มีความสุข Educational Administration for Wisdom and Wellness และประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2566 

 

 

นับเป็นโอกาสอันดี ที่สมาชิกทุกท่าน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นสําคัญ และข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับทิศทางการบริหารสู่คุณภาพ มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ที่มีความสอดคล้องต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และได้พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งช่วยกันพัฒนาการศึกษาของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

 

รมช.ศธ. ฝาก ครู-ผู้บริหาร ศธ. ผนึกกำลังช่วยกัน อัพเกรดการศึกษาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกฯ ผู้ที่ได้รับรางวัล ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ด้านทําคุณประโยชน์ ต่อการมัธยมศึกษาไทยและผู้ทรงคุณค่าต่อการมัธยมศึกษาไทยทุกท่าน ทั้งนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ อดทน และเสียสละ 

 

 

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ ทั้งยังขอเป็นกําลังใจให้ทุกคน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอให้มีพลังกาย พลังใจที่เข้มแข็ง ปราศจากอันตรายทั้งปวง 

 

รมช.ศธ. ฝาก ครู-ผู้บริหาร ศธ. ผนึกกำลังช่วยกัน อัพเกรดการศึกษาชาติ

 

"ทั้งนี้ผมยินดีที่จะสนับสนุนการทํางานของทุกท่าน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายเรียนดี มีความสุข ของท่าน พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. หากมีสิ่งใดที่เป็นปัญหา อุปสรรค แล้วผมสามารถแก้ไขเป็นนโยบายเร่งด่วนได้ ก็พร้อมที่จะแก้ไขให้ทันที เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของประเทศ ร่วมกันจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 

ข่าวที่น่าสนใจ