ข่าว

สช.ประกาศ ให้ ‘โรงเรียนเอกชน’ เปิดโอกาส ‘นักเรียน’ เตรียมสอบ TGAT-TPAT

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สช.ขานรับนโยบาย 'ครูอุ้ม' ออกประกาศ 6-8 ธ.ค. 2566 ให้ ‘โรงเรียนเอกชน’ เปิดโอกาสให้ ‘นักเรียน’ ม.6 ทบทวนและเตรียมความพร้อม ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนฟรี เพื่อเข้ารับการทดสอบTGAT-TPAT ด้วยความมั่นใจ

นับถอยหลังใกล้สอบวัดความถนัด หรือ สอบTGAT TPATในวันที่ 9-11 ธ.ค. 2566 ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสพฐ.ได้ประกาศให้โรงเรียนเป็นวันหยุด ระหว่างวันที่ 4-8 ธ.ค. 2566 เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.ปลาย)มีการเตรียมความพร้อมในการสอบวัดผล ล่าสุด มีความเคลื่อนไหวจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช.

 

 

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เปิดเผยว่า จากข้อห่วงใยของ พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ที่มีถึงนักเรียนที่จะต้องแบ่งเวลาเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนด โดยเฉพาะนักเรียนที่ขาดโอกาสจะไม่ได้ไปติวในที่ต่าง ๆ เหมือนเพื่อนคนอื่น 

 

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

อีกทั้งตามที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ได้มีนโยบายเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา Anywhere Anytime เรียนฟรี มีงานทำ “ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” มีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ โดยผู้เรียนไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีระบบแนะแนวการเรียน (Coaching) และเป้าหมายชีวิต 

 

 

จึงมีดำริถึงการส่งเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6(ม.6) ให้พร้อมเข้ารับการทดสอบวัดความถนัด ตามช่วงเวลาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) กำหนดระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2566

 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จึงเห็นควรให้มีการส่งเสริมและสนับสนุน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเข้ารับการทดสอบด้วยความมั่นใจ โดยให้โอกาสนักเรียนได้เรียนเสริมความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2566

 

โดยให้ถือว่านักเรียนมาเรียนตามปกติ และได้ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT) ได้กำหนดแนวทางให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และโรงเรียนเอกชนในระบบ ปฏิบัติดังนี้

 

1.ให้โรงเรียนอนุญาตให้นักเรียน เรียนเสริมความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนตามความสนใจและความต้องการที่จะเติมเต็มความรู้

 

2.ให้โรงเรียนที่มีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยให้บริการนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียนแบบไม่มีค่าใช้จ่าย

 

3.ให้โรงเรียนทุกแห่งมีมาตรการ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรการป้องกันดูแลด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนตลอดช่วงระยะเวลาของการเรียนเสริมความรู้

 

4.ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด กำกับ ติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย

 

 

ทั้งนี้ สช. ได้ขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนเอกชนในระบบส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT) เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนและเตรียมความพร้อมในการสอบดังกล่าว

 

 

โดยให้ถือว่านักเรียนมาเรียนมาเรียนตามปกติ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2566 ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้คู่บทเรียน ในรูปแบบ Online ที่ สพฐ. จัดขึ้น โดยจะมีวิทยากรมืออาชีพที่มีชื่อเสียงมาให้ความรู้ทาง OBEC Channel ทาง Youtube และ www.obectv.tv ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2566

 

 

ปฏิทินการสอบ TGAT-TPAT

วันเสาร์ที่ 9 ธ.ค.2566

  • เวลา 09.00 - 12.00 น. สอบความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (TPAT 5)
  • เวลา 13.00 - 16.00 น. สอบความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ (TPAT2)

 

วันอาทิตย์ที่10 ธ.ค. 2566

  • เวลา 09.00 - 12.00 น. สอบความถนัดทั่วไป (TGAT)
  • เวลา13.00 - 16.00 น. สอบความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3)

 

วันจันทร์ที่11 ธ.ค.2566

  • เวลา 09.00 - 12.00 น. สอบความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ (TPAT4)

 

 

สช.ประกาศ ให้โรงเรียนเอกชนเปิดโอกาสนักเรียน ม.6 เตรียมสอบ TGAT-TPAT

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ