ข่าว

จบดราม่าครูฝาก อสม.ดูแลพ่อป่วย สพฐ. ปลดล็อก ‘ย้ายครู’ กลับบ้านเกิดแล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

‘ครู’ วิ่งรอกบ้านไปรร.ระยะทาง 40 กม. เพื่อดูแลพ่อป่วย โรคอัลไซเมอร์ แม้ยื่นเรื่องขอย้าย แต่ต้นสังกัดไม่อนุมัติ ‘โฆษก สพฐ.’ฟาดหัวหน้าใช้ดุลยพินิจ ‘ย้ายครู’ ได้ ย้ำต้องทำให้ ครูและบุคลากรทำงานได้อย่างมีความสุข ไม่มีความกังวลใดๆ ทิ้งสิ้น เพื่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช โฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โฆษก สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์ถึงกรณีที่มีข้าราชการครูคนหนึ่ง ขอย้ายกลับบ้านเพื่อดูแลพ่อที่ป่วยดูแลตัวเองไม่ได้ โดยต้องเดินทางไป-กลับ จากบ้านไปโรงเรียนกว่า 40 กิโลเมตร(กม.)ทุกวัน และดูแลพ่อเพียงคนเดียว แต่ไม่ได้รับการพิจารณาย้ายจากทางโรงเรียนต้นสังกัด นั้น

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช กล่าวว่า จากประเด็นดังกล่าว ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. ได้มอบหมาย ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น พบว่า ครูคนดังกล่าวเป็นข้าราชการครู ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ 

 

 

ครูคนดังกล่าว ได้เคยแจ้งความประสงค์จะขอไปช่วยราชการยังอีกโรงเรียนหนึ่ง ที่อยู่ในตำบลโคกกง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อดูแลบิดาซึ่งป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และในครอบครัวมีพี่น้องด้วยกัน 4 คน คุณครูเป็นพี่คนโต ซึ่งในแต่ละวันทุกคนต้องออกไปทำงาน ไม่มีใครดูแลบิดา 

 

ครูต้องฝาก อสม. ช่วยดูแลให้ โดยคุณครูได้ทำเรื่องขอไปช่วยราชการที่โรงเรียนดังกล่าว กับทางโรงเรียนต้นสังกัด ทางผู้อำนวยการโรงเรียนต้นสังกัดจึงได้ดำเนินการตามกระบวนการโดยการเชิญคณะกรรมการสถานศึกษามาประชุมร่วมกัน และผลสรุปในที่ประชุมไม่อนุญาตให้ไปช่วยราชการ

 

.

ดร.เกศทิพย์ กล่าวย้ำว่า การพิจารณา ย้ายครู มีองค์ประกอบหลายข้อ โดยเหตุผลของการย้ายก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณา ซึ่งตามระเบียบ หากเป็นการขอไปช่วยราชการภายในเขตพื้นที่เดียวกัน ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถเสนอขอให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ทำการพิจารณาอนุมัติได้ แต่หากเป็นการขอไปช่วยราชการที่ต่างเขตพื้นที่ ต้องส่งเรื่องเข้ามาที่ สพฐ. ส่วนกลางให้ทำการพิจารณาอนุญาต

 

 

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนต้นสังกัดอาจให้ความเห็นไม่อนุญาต แต่ผู้บังคับบัญชาสามารถใช้ดุลยพินิจ พิจารณาให้การอนุญาตได้ตามเหตุผลแล้วแต่กรณี ซึ่งในกรณีของข้าราชการครูคนดังกล่าว ล่าสุด ทางสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. ได้มีการประสานไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ในการอนุญาตให้ย้ายไปช่วยราชการได้ โดยเสนอไปที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ให้ทำการพิจารณาอนุมัติ และทางสำนักงานเขตพื้นที่ฯ จะเกลี่ยพนักงานราชการที่ทำหน้าที่ครูผู้สอน ให้มาชดเชยยังโรงเรียนต้นสังกัดต่อไป

 

 

“ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ) และเลขาธิการ กพฐ. ได้รับทราบถึงประเด็นดังกล่าวและมีความห่วงใยครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้เน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบายลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในเรื่องครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น ที่ต้องดำเนินการโยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความโปร่งใส ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง"

 

 

โฆษก สพฐ. กล่าวอีกว่า รวมถึงการปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะ การเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครู การลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และจัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ คืนครูกลับสู่ห้องเรียน และสามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ 

 

 

ทั้งนี้ เลขาธิการ กพฐ. ให้ สพร. ปรับเกณฑ์การช่วยราชการเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาในกรณีที่ครูประสบปัญหาเช่นนี้ตามความเป็นจริง ซึ่งทุกส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินการเพื่อให้ครูและบุคลากรทำงานได้อย่างมีความสุข โดยไม่มีความกังวลใดๆ และให้ทุกคนมุ่งพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มที่

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ