ข่าว

‘บิ๊กอุ้ม’ ประชุม ‘องค์กรหลักศธ.’ นัดแรก-เกาะติดช่วยนศ.ใน ‘อิสราเอล’

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

2 รัฐมนตรีศึกษา ‘พล.ต.อ.เพิ่มพูน-สุรศักดิ์’ ประชุมประสานภารกิจ 'องค์กรหลักศธ.' และองค์กรในกำกับ ศธ. นัดแรก เสมา1 ร่ายยาวทุกองค์กรเร่งมือทำงาน จี้ติดตามการช่วยนศ.ใน 'อิสราเอล' เด็กอาชีวะ ร่วมฟื้นฟูหลังน้ำลด

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2566 พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานการประชุมประสานภารกิจขององค์กรหลักและองค์กรในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวานนี้ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการการเมือง โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารองค์กรหลักและองค์กรในกำกับ ศธ. และข้าราชการ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

2 รัฐมนตรีศึกษา ประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก และองค์กรในกำกับ ศธ. นัดแรก

 

รมว.ศธ. กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมประสานภารกิจครั้งแรก เพื่อติดตามการทำงานตามนโยบายการศึกษาของทุกหน่วยงานในสังกัด ศธ. รวมทั้งองค์กรในกำกับ พร้อมทั้งเรื่องเร่งด่วนและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยทุกหน่วยงานได้รายงานผลการดำเนินงานและแผนการทำงานในสัปดาห์ต่อไป โดยมีความก้าวหน้างานด้านการศึกษาในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็น การจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยทีมโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

การเตรียมเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา การติดตามความเป็นอยู่และเตรียมการช่วยเหลือนักศึกษาอาชีวะไทยที่อยู่ในพื้นที่การสู้รบประเทศอิสราเอล สถานการณ์อุกทกภัยในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใน 16 จังหวัด และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 11 แห่ง ใน 7 จังหวัด การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของศูนย์ Fix it Center สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ตลอดจนการรายงานและประสานข้อมูลสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ที่ประสบอุทกภัย เพื่อขอสนับสนุนงบกลางฟื้นฟูหลังน้ำลด

 

พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) ยังได้มีแผนที่จะจัดทำแพลตฟอร์มการบริหารงานบุคคล การปรับระเบียบรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรของสถาบันต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา การศึกษาวิจัยร่วมกับจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย เกี่ยวกับโครงสร้างการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) การปรับรูปแบบให้ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) เพื่อรับผู้จบการศึกษาเข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทย การพัฒนาระบบอบรมการสร้างข้อสอบออนไลน์

 

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

และการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน ปรับการส่งข้อมูลประเมินเพื่อลดภาระครู โดยเชื่อมโยงเข้ากับระบบวิทยฐานะ การประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) การนำนโยบายเรียนดี มีความสุข ผสานกับการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมออกแบบการเรียนของตัวเอง

 

 

“ผมได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำไทม์ไลน์และแผนการทำงาน เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี ส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวบรวมจัดทำเป็นภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ และนำมาเสนอในการประชุมฯ ครั้งต่อไป พร้อมให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย และข้อสั่งการต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย ใช้งานได้จริง ย้ำให้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารจัดการมากขึ้น เช่น วาระการประชุมในรูปแบบ E-Filing การประชุมในระบบ E-Meeting ของสำนักงาน ก.ค.ศ.เป็นต้น ท้ายสุดต้องขอขอบคุณผู้บริหารทุกหน่วยงานที่จัดเตรียมและนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการศึกษามาเป็นอย่างดี” รมว.ศธ.กล่าว

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ