ข่าว

‘ลาดกระบัง’ เปิดผลสำรวจ วัยรุ่น ‘Gen Z’ สนใจ ‘3 กลุ่มอาชีพ’ มากที่สุด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'ลาดกระบัง' เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน และผู้ปกครอง เตรียมความพร้อม ค้นหาคณะที่ใช่ หลักสูตรที่ชอบ ก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย พร้อมเปิดผลสำรวจวัยรุ่น ‘Gen Z’ สนใจ ‘3 กลุ่มอาชีพ’ มากที่สุด

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน และผู้ปกครอง เตรียมความพร้อม ค้นหาคณะที่ใช่ หลักสูตรที่ชอบ เหมาะสมกับตนเองที่สุด ก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ในงาน Dek-D's TCAS FAIR 2023 จัดที่ไบเทคบางนา ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2566 ภายใต้แนวคิด “Digital Life & Smart Campus ใช้ชีวิตให้สมาร์ท ด้วยไลฟ์สไตล์ที่ชอบ ในมหาวิทยาลัยดิจิทัล” พร้อมสำรวจความคิดเห็นของนักเรียน หรือวัยรุ่น “Gen Z” ผู้ร่วมงานกว่า 46,000 คน ถึงอาชีพในฝัน

 

วัยรุ่น Gen Z สนใจ 3 กลุ่มอาชีพ

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. ระบุว่าเป็นอีกครั้งที่ สจล.ได้เข้าร่วมงาน Dek-D's TCAS FAIR มหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “ Digital Life & Smart Campus ใช้ชีวิตให้สมาร์ท ด้วยไลฟ์สไตล์ที่ชอบ ในมหาวิทยาลัยดิจิทัล” โอกาสดีที่ นักเรียนเข้าร่วมงานราว 46,000 คน และ สจล. ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมหรือ วัยรุ่น “เจน Z” กว่า 4,000 คน ที่ร่วมกิจกรรม KMITL E-Stamp พบว่า มี 3 กลุ่มอาชีพ ที่เป็นอาชีพในฝันของนักเรียนที่อยากทำมากที่สุดเรียงตามลำดับดังนี้

 

‘ลาดกระบัง’ เปิดผลสำรวจ วัยรุ่น ‘Gen Z’ สนใจ ‘3 กลุ่มอาชีพ’ มากที่สุด

 

1.กลุ่มอาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 22.19 อาทิ วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่มีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน และตอบโจทย์อุตสาหกรรมของประเทศ

 

 

2.กลุ่มอาชีพด้านแพทยศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 15.07 อาทิ แพทย์ พยาบาล จิตแพทย์ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์อยู่ในขณะนี้ กลุ่มนี้สามารถตอบโจทย์ให้กับสังคมไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สร้างความเท่าเทียมในการเข้ารับการรักษา ปรึกษาปัญหาสุขภาพ และการพัฒนานวัตกรรมด้านเครื่องมือแพทย์รวมถึงการให้บริการการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การแพทย์ทางไกล Telemedicine

 

3.กลุ่มอาชีพด้านการประกอบธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 8.86 อาทิ เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการสมัยใหม่ ธุรกิจสตาร์ทอัพ การตลาด การจัดการนวัตกรรม ผู้บริหาร นักลงทุน นักการเงิน การธนาคาร เป็นกลุ่มอาชีพที่มีความจำเป็นต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน

 

 

จากผลการสำรวจดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าช่วงวัยของนักเรียน ผู้ที่จะเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนสังคมไทยต่อไปในอนาคต มีความต้องการที่จะประกอบอาชีพในกลุ่มที่มีความสำคัญต่อประเทศทั้งสิ้น และมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ

 

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล.

 

‘ลาดกระบัง’ เปิดผลสำรวจ วัยรุ่น ‘Gen Z’ สนใจ ‘3 กลุ่มอาชีพ’ มากที่สุด

 

นับเป็นข้อมูลให้ สจล. ได้นำมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้องกับกระแสโลก มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนไปสู่เป้าหมายการประกอบอาชีพได้สำเร็จ ทำงานได้จริง และมีประสิทธิภาพ

‘ลาดกระบัง’ เปิดผลสำรวจ วัยรุ่น ‘Gen Z’ สนใจ ‘3 กลุ่มอาชีพ’ มากที่สุด

 

‘ลาดกระบัง’ เปิดผลสำรวจ วัยรุ่น ‘Gen Z’ สนใจ ‘3 กลุ่มอาชีพ’ มากที่สุด

 

สจล. ยังให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ พร้อมรองรับการปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต จึงเป็นที่มาของแนวคิด “ Digital Life & Smart Campus ใช้ชีวิตให้สมาร์ท ด้วยไลฟ์สไตล์ที่ชอบ ในมหาวิทยาลัยดิจิทัล” ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทยทุกเจนเนอเรชั่น มีหลักสูตรและกิจกรรมที่น่าสนใจจำนวนมาก เรียนได้ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ 

 

 

รวมถึงการพัฒนาออกแบบหลักสูตร รูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับความสนใจของคนรุ่นใหม่ด้วยฐานข้อมูล Big Data ประมวลผลด้วยแพลทฟอร์มดิจิทัลใช้ AI จัดการอย่างแม่นยำ อาทิ การจัดทำ Skills Mapping ที่ผู้เรียนสามารถรับทราบทักษะด้านต่าง ๆ ของตนเอง เพื่อวางแผนในการ Reskill Upskill การเปิดวิชาเรียนและหลักสูตรอบรมทักษะต่าง ๆ ผ่านสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสำนักศึกษาทั่วไป เพื่อให้นักศึกษา สจล. ไม่ว่าจบจากคณะ/ วิทยาลัยใดก็พร้อมทำงานได้จริงหลังจบการศึกษาทันที

 

 

ในด้านความเป็น Smart University สจล.เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการนักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบการเรียนและบริการต่าง ๆ ผ่าน KMITL Uapp เชื่อมต่อระบบลงทะเบียน ตารางเรียน การสอบ และการรับคำปรึกษาจากทีมแพทย์รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ด้วย “KMCH Telemedicine” และเปิดตัว KMITL Digital Brand Ambassador น้องไฟท์ (FIGHT) Meta Human เวอร์ชั่นแรกของสจล. 

 

 

และครั้งแรกของมหาวิทยาลัยไทยที่มาพร้อมโปรแกรมให้ข้อมูลสำคัญของสถาบัน อาทิ การเข้ารับสวัสดิการต่าง ๆ ของนักศึกษา โดย สจล.มุ่งสร้างภูมิทัศน์ของการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในแบบ Data-Driven Organization ทั้งการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาทักษะการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตนวัตกรรม งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำนวัตกรรมระดับโลก หรือ “The World Master Of Innovation” และพร้อมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีสมรรถนะสูง ขับเคลื่อน สจล. ให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

 

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลแต่ละหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล สจล. โทรศัพท์ 02-329-8163 หรือ 02-329-8203 เว็บไซต์ https://www.reg.kmitl.ac.th/curriculum/ หรือ https://www.facebook.com/reg.kmitl และติดตามข้อมูลของสถาบันได้ที่ www.kmitl.ac.th Facebook: KMITL Official

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ