ข่าว

นายกฯ งานเข้า ‘สว.วันชัย’ จ่อฟัน สภามสธ. ยื้อเสนอโปรดเกล้าฯ ตั้ง ‘อธิการบดี’

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นายกฯ งานเข้า ‘สว.วันชัย สอนศิริ’ จ่อฟัน สภามหาวิทยาลัย มสธ. ประวิงเวลา ไม่มีเหตุผล ไม่ยอม เสนอโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ‘อธิการบดี’ เหน็บเจ็บ “ไม่จำเป็น ต้องรอให้ใครตาย กันไปข้างหนึ่ง” ปมปัญหาไร้ธรรมาภิบาล ที่หมักหมม แก้ไขไม่ได้ เกือบ 7 ปี

มีรายงานข่าว จากการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญครั้งที่ 12 ได้มีการอภิปราย หารือในที่ประชุม โดย สว.วันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา ได้ประเดิม อภิปรายหารือ ไปยังนายกรัฐมนตรีคนใหม่ นายเศรษฐา ทวีสิน ประเด็นปัญหาการไม่เสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง อธิการบดีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)ที่ยังไม่แล้วเสร็จ ระยะเวลาเกือบ 7 ปี โดยมีเนื้อหา สาระที่สำคัญ คือ

1.สภามหาวิทยาลัย มสธ. ได้ มีมติ เห็นชอบ ให้ รศ.ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น อธิการบดี คนใหม่ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2560 หากแต่ จนบัดนั้น จนถึงบัดนี้ ยังไม่มี วี่แวว ความคืบหน้าใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

2.เหตุผล สำคัญที่ต้อง รีบดำเนินการเสนอโปรดเกล้าฯ ตำแหน่งอธิการบดีคนใหม่ ที่สำคัญคือ ศาลปกครองสูงสุด ได้ มีคำพิพากษา ในคดีสรรหาอธิการบดีคนใหม่ เป็นที่ยุติเด็ดขาดแล้ว ว่า กระบวนการสรรหา เป็นไปตามข้อกฎหมายทุกประการ มติที่ประชุม ของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ก็ถูกต้อง ตามกฎหมายทุกประการ และ คุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดี ชอบด้วยกฎหมายทุกประการ ดังนั้น จึงไม่มี เหตุใดๆ อีกแล้ว ที่สภามหาวิทยาลัยมสธ. จะประวิงเวลา ยืดเยื้อ ต่อไป

 

 

3.ถึงแม้ว่าเมื่อทางสภามหาวิทยาลัย ได้ให้ รศ.ดร.วรรณธรรม ได้กรอกประวัติบุคคล เพื่อเสนอแต่งตั้งโปรดเกล้าฯ เรียบร้อยแล้ว และ รศ.ดร.วรรณธรรม ได้รับการ ยืนยันจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ว่าไม่พบประวัติใดๆ ที่กระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด เหตุใด สภามหาวิทยาลัย ถึงยังไม่ยอมเสนอโปรดเกล้าฯ เสียที 

 

 

ทั้งนี้ สว.วันชัย ได้กล่าวทิ้งท้าย ในการประชุมว่า “...ไม่จำเป็น ต้องรอ ให้ใครตายกันไปข้างหนึ่ง...”

 

ซึ่งเป็นการสะท้อนถึง การเมืองของ มสธ.ว่าใครบางคน บางกลุ่ม หรือไม่ อาจเป็นผู้อาวุโสอายุ จะ 90 ปี ที่มีอำนาจ และอิทธิพลทุกเรื่องในมสธ. แต่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องผลประโยชน์ขัดกัน และกำลังถูกตรวจสอบ จาก ป.ป.ช. ใน หลายกรณี ตามที่ตกเป็นข่าว จึงอาจจะ ต้องรักษาอำนาจ และผลประโยชน์ 

 

 

ดังนั้น เพื่อปกปิด ให้การตรวจสอบนั้นให้ยากขึ้นเลยต้อง ใช้วิธีการ ประวิงเวลา การแต่งตั้ง อธิการบดีคนใหม่ หรือไม่ อันเป็น พฤติการณ์ที่กำลัง นำพาสภามหาวิทยาลัย ชุดนี้ เข้าคุกตาราง สุ่มเสี่ยง มาตรา 157 และทำลายหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาอย่างสิ้นเชิง เพราะเปลี่ยนรัฐบาลมา 3 รัฐบาลแล้ว ยังแก้ปัญหาธรรมาภิบาล ในมสธ.ไม่ได้เลย

 

 

มีรายงานข่าวว่า สว.วันชัย จะนำเรื่องนี้อภิปรายฯ ในการประชุมรัฐสภาให้มีรายละเอียดลงลึกมากขึ้น ในวันแถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน ชุดใหม่ อีกครั้ง ระหว่างวันที่ 11-12 ก.ย. 2566

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ