ข่าว

‘ก้าวไกล’ ฝาก ‘เศรษฐา’ เป็นผู้นำปฏิวัติการศึกษา 3 เรื่องใหญ่

‘ก้าวไกล’ ฝาก ‘เศรษฐา ทวีสิน’ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้นำปฏิวัติการศึกษา ขอให้แก้ที่ต้นตอของปัญหา 3 เรื่องใหญ่ ลดสายบังคับบัญชาเหนือรร. ดันสถานศึกษาเป็น ‘นิติบุคคล’ อย่างแท้จริง ปล่อยให้ครูสอนเต็มศักยภาพ

รศ.ดร.สุรวาท ทองบุ สส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊ก บัญชีชื่อ " สุรวาท ทองบุ : Surawat Thongbu" ถึงรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี  มีข้อความว่า ฝากถึง รัฐบาลเศรษฐา  ขอให้นายกฯ เป็นผู้นำในการปฏิรูปขนานใหญ่((ปฏิวัติ) อย่าปล่อยให้เพียงพรรคร่วมรัฐบาล (ภจท.) โดยลำพัง ขอให้แก้ปัญหาที่ต้นตอของปัญหาคือ โครงสร้างการศึกษา ที่สำคัญ 3 อย่าง กล่าวคือ

  1. โครงสร้างการบริหารจัดการ ทั้งระบบ (ปฏิรูปหน่วยงานและอำนาจ และปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา)
  2. โครงสร้างหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล
  3. โครงสร้างงบประมาณ

ทั้งนี้ ให้มีหน่วยงานมีน้อยที่สุด ที่อยู่เหนือสถานศึกษา ให้สถานศึกษามีอำนาจ ครูและบุคลากร และงบประมาณมากที่สุด อย่างเพียงพอ นั่นคือ ให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลอย่างแท้จริง ครูจะได้ทำหน้าที่สอนอย่างเต็มที่ ไม่ต้องรอผู้มีอำนาจเหนือหลายชั้นมาคอยสั่ง ประกวด ประเมิน แข่งขัน รายงาน กรอกข้อมูลอีกต่อไป

#ปฏิวัติการศึกษา #สุรวาท #ก้าวไกล

ข่าวที่น่าสนใจ