ข่าว

'ม.รังสิต' ยกระดับการศึกษา Blockchain เตรียมเปิดตัวกระเป๋าดิจิทัล

'วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ม.รังสิต' ยกระดับการศึกษา Blockchain เตรียมเปิดตัวกระเป๋าดิจิทัล พร้อมเปลี่ยนใบปริญญาบัตรแบบกระดาษ เป็น Digital Degree

ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต และ นางสาวอรวรรณ ลิ่มกังวาฬมงคล กรรมการผู้จัดการบริษัท เวโลพาร์ค จำกัด สตาร์ทอัพภายใต้การบ่มเพาะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมพัฒนาหลักสูตรอบรมด้าน Blockchain และสร้างเครือข่าย Smart Chain เพื่อการศึกษา พร้อมเปิดตัว OLET กระเป๋าดิจิทัลเพื่อจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล
 

โดยเวโลพาร์คและพันธมิตร บริษัท โทเคนิสตรา จำกัด ผู้เชี่ยวชาญการสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อธุรกิจประกันภัย สร้างเครือข่าย Smart Chain ขึ้นมา เพื่อเป็นเครือข่ายที่ใช้ในการทำธุรกรรมที่มีค่าใช้จ่ายแน่นอน และเห็นว่าการแปลงใบปริญญาบนกระดาษเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลประเภท Digital Degree จะช่วยให้เกิดความสะดวกในการตรวจสอบความแท้ของใบปริญญา ตลอดจนแนวโน้มที่จะพัฒนาไปเป็นสินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันทางการเงินได้ ซึ่งจะเก็บไว้ในระบบ Blockchain โดยผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้ผ่านกระเป๋าดิจิทัล OLET บนเว็บไซต์ OLET.cash


 
นางสาวอรวรรณ อธิบายว่า แม้สินทรัพย์ดิจิทัลจะเป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนไทย แต่ปัจจุบันเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลยังขาดความรู้ และเข้าใจความแตกต่างของสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทต่าง ๆ กระเป๋าดิจิทัล OLET ถูกสร้างให้สามารถใช้งานได้ง่าย และสร้างระบบความปลอดภัย โดยให้ความรู้ผู้ใช้ในการรักษาความปลอดภัยด้วยตนเอง แทนการพึ่งคนกลาง รวมถึงสร้างโปรแกรมควบคุมธุรกรรมทางการเงิน และใช้ Digital Degree เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน ซึ่งยังอยู่ในกระบวนการพัฒนา
 

ด้านรศ.ดร. เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม ม.รังสิต กล่าวเสริมว่า การสร้างใบปริญญาบัตรแบบDigital Degree บนบล็อกเชนนี้ มีจุดเด่น คือ ความเป็นเอกลักษณ์ ไม่สามารถปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบได้ ไม่สูญหาย ทำให้เชื่อมั่นในความถูกต้องของข้อมูลบน Digital Degree และสามารถตรวจสอบสถานะข้อมูลใบปริญญาบัตรได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ม.รังสิตจะร่วมเป็น Node หนึ่งของเครือข่าย Smart Chain ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นโดยเวโลพาร์ค และเครือข่ายของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เข้าร่วมในโครงการนี้
  \'ม.รังสิต\' ยกระดับการศึกษา Blockchain เตรียมเปิดตัวกระเป๋าดิจิทัล

ข่าวยอดนิยม