ข่าว

วิกฤต! 'ธุรกิจท่องเที่ยว-โรงแรม' ขาดแรงงานอย่างหนัก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คณะท่องเที่ยวฯ มธบ. เผยเร่งปั้นนักศึกษาป้อนภาคธุรกิท่องเที่ยว-โรงแรม ชี้ กำลังขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก ชี้เรียนด้านนี้มีงานทำแน่นอน

คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) ออกมาเปิดเผยตัวเลขการขาดแคลนแรงงานอย่างหนักใน ธุรกิจภาคการท่องเที่ยว โรงแรมและบริการ ที่เติบโตสูง 2566 

วิกฤต! 'ธุรกิจท่องเที่ยว-โรงแรม' ขาดแรงงานอย่างหนัก

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า ภาพรวมของภาคธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม และการบริการ เป็นภาคธุรกิจที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มุมมองความคิดของผู้คน ผู้ประกอบการในธุรกิจแตกต่างไปจากเดิม  

โดยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบการเอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้านค้า ซัพพลายเชน และแรงงาน ล้วนรู้สึกหวาดหวั่นและวิตกกังวลในการดำรงอาชีพอยู่ในภาคธุรกิจดังกล่าว ซึ่งทุกประเทศได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน

 

เพียงแต่ประเทศไทยอาจจะได้รับผลกระทบมากกว่าประเทศอื่นๆ เนื่องจากภาคธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม และการบริการ ถือเป็นภาคธุรกิจหลักของประเทศ 

 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 นี้ กรมการจัดหางาน ได้ประมาณการว่า จะมีแรงงานที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน จำนวนทั้งสิ้น 373,488 คน โดยแบ่งเป็น 

วิกฤต! 'ธุรกิจท่องเที่ยว-โรงแรม' ขาดแรงงานอย่างหนัก

วิกฤต! 'ธุรกิจท่องเที่ยว-โรงแรม' ขาดแรงงานอย่างหนัก

  • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 48,453 คน หรือ 12.97% 
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย 12,063 คน หรือ 3.23% 
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 60,680 คน หรือ 16.25% 
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 87,176 หรือ 23.34 % 
  • ปริญญาตรี  165,115 คน หรือ 44.21%


ขณะที่ในปี 2566 มีการประเมินว่าประเทศไทยในภาคอุตสาหกรรมโดยรวมยังขาดแคลนแรงงานอยู่ที่ 350,000-500,000 คน โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการจากภาคการท่องเที่ยวและบริการ เนื่องจากการท่องเที่ยวโตแบบฉับพลัน ทำให้แรงงานที่ขาดแคลนอยู่แล้วขาดแคลนเพิ่มไปอีก ดังนั้น การมาเรียนคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรืองานสายบริการ ท่องเที่ยวจะมีงานทำอย่างแน่นอน 

 

"ประเทศไทย เป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ความสนใจและอยากมาท่องเที่ยว เพราะเรามีความได้เปรียบทั้งด้านการเดินทาง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และการบริการ ความเป็นมิตรมีน้ำใจของคนไทย"

วิกฤต! 'ธุรกิจท่องเที่ยว-โรงแรม' ขาดแรงงานอย่างหนัก
นางวสุกานต์ บอกด้วยว่า คณะการท่องเที่ยวและโรงแรม มธบ.ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีการผลิตบัณฑิต บุคลากร แรงงานด้านการท่องเที่ยว โรงแรมและบริการ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน จะต้องทำให้นักศึกษา และผู้ปกครองเกิดความมั่นใจในสายอาชีพการท่องเที่ยว โรงแรม และบริการ

 

"ซึ่งจริงๆแล้วการเรียนในคณะนี้ ไม่ใช่จบมาแล้วจะทำเพียงในโรงแรม สายการท่องเที่ยว หรือทำอาหาร เป็นเชฟเท่านั้น แต่สามารถทำงานได้หลากหลาย” คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม" 


การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรของคณะการท่องเที่ยวและโรงแรม มธบ. จะเน้นการเรียนรู้จากการลงมือปฎิบัติจริงจากสถานที่จริง ผู้ประกอบการจริง เพราะถ้านักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติสม่ำเสมอจะทำให้พวกเขาเกิดความชำนาญและเชี่ยวชาญ อีกทั้งบัณฑิตที่จบจากคณะสามารถทำงานได้หลากหลาย

 

ทั้งทำงานในโรงแรม wellness ซึ่งกำลังมีการเติบโต จัดอีเวนท์  เลขานุการ ผู้ช่วยส่วนตัว หรือทำงานในธุรกิจบริการ หรือหากเป็นเชฟ พ่อครัวแม่ครัวก็สามารถทำงานได้ที่ร้านอาหาร สร้างสรรค์เมนู หรือขายอาหารออนไลน์ได้ เป็นต้น 

วิกฤต! 'ธุรกิจท่องเที่ยว-โรงแรม' ขาดแรงงานอย่างหนัก

ดังนั้น นักศึกษาที่เรียนในคณะนี้ ต้องมีจิตบริการ รู้จักจุดแข็งของตัวเอง มีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบ  ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะมีจุดแข็งไม่เหมือนกัน แต่ต้องเสริมจุดแข็งของนักศึกษา และให้มีความชำนาญ มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี ทั้งเทียบโอนจาก ปวส. รวมทั้งหลักสูตรปริญญาโทการจัดการการท่องเที่ยวซึ่งมีผู้ให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง

 

นางวสุกานต์ กล่าวอีกว่า หลังจากเข้ารับตำแหน่งคณบดี ได้มีโอกาสพูดคุยกับทั้งคณาจารย์ และนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาได้เสนอในสิ่งที่พวกเขาอยากได้จากคณาจารย์ มหาวิทยาลัย นั่นคือ การได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจากทั้งสถานที่จริง ได้ลงมือทำงานจริงๆ รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพตั้งแต่เข้าศึกษาปี 1 และต้องการให้เพิ่มเติมทักษะภาษาที่ 3 อย่าง เกาหลี ญี่ปุ่น

 

เพราะเขามองว่าตอนนี้เศรษฐกิจในกลุ่มเอเชียกำลังเติบโต และเป็นโอกาสในการทำงานของพวกเขา  ฉะนั้น DNA ของบัณฑิตคณะการท่องเที่ยวและโรงแรม ต้องรู้จักตัวเอง มี service mind บริการด้วยใจ ใครที่ได้พบเห็น ได้ทำงานร่วมกับบัณฑิตของมธบ.ต้องติดใจ อยากได้เข้าไปทำงานร่วม

 

นางวสุกานต์ กล่าวด้วยว่า ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม และการบริการ มีสายอาชีพที่เกี่ยวข้อง และบัณฑิตที่จบจากคณะนี้สามารถทำงานได้เกือบทุกภาคอุตสาหกรรม เพราะทุกภาคอุตสาหกรรมล้วนต้องมีการบริการเข้ามาเกี่ยวข้อง คณะการท่องเที่ยวและโรงแรม มธบ.จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักศึกษา และผู้ปกครอง ว่าการมาเรียนในคณะ สาขาเหล่านี้จะมีอาชีพ มีรายได้ และมีความมั่นคงในหน้าที่การงาน 

 

นอกจากนั้น จะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการเชื่อมโยง บูรณาการเข้ากับหลายๆ คณะ และเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง เนื่องจาก มธบ.มีทั้งโรงแรม ศูนย์การแพทย์ด้านความสวยความงาม ซึ่งนักศึกษาในคณะสามารถไปทำงานได้จริง ได้ดูแลลูกค้าจริง ๆ รวมทั้งมีการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริง

 

อย่างในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ทางคณะได้มีการเชิญ กะปอม มาสเตอร์เชฟ มาร่วมแชร์ประสบการณ์เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้จากเชฟจริงๆ 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด