ข่าว

'แสวง บุญมี' ติวเข้ม ผอ.กกต. ทั่วประเทศ จัดการ เลือกตั้ง2566

'แสวง บุญมี' หัวโต๊ะประชุม ผอ.กกต. ทั่วประเทศ ชี้แจงการจัดการ เลือกตั้ง2566 เตรียมพร้อมกระบวนการทั้งหมด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(เลขาธิการกกต.) เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินการในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ปี2566 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(ผอ.กกต.)ประจำจังหวัด และกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารในส่วนกลางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

โดยนายแสวง ได้มอบนโยบายแผน การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การปิดประกาศ และแผ่นป้ายในการหาเสียงเลือกตั้ง2566 

การประชุม ผอ.กกต. ประจำจังหวัดและกทม.ครั้งนี้ ยังเตรียมพร้อมการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.)

 

รวมทั้งการตอบข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นของผู้ร่วมประชุมเพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อยต่อไป

ข่าวยอดนิยม