ข่าว

'ก้าวไกล' จ่อยื่นกระทู้จี้ถาม อว. เยียวยา 'ขึ้นเงินเดือน 8 %' ขรก.อุดมศึกษา

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

‘ก้าวไกล’ เตรียมยื่นกระทู้จี้ถาม อว. เยียวยา ‘ขึ้นเงินเดือน 8 %’ ขรก.อุดมศึกษา ซัด 8 ปีรัฐบาลไม่มีความคืบหน้า ย้ำเป็นสิทธิอันชอบธรรม ลดความเหลื่อมลำ้ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยพึงได้รับ

กลายเป็นมหากาพย์ ที่ใช้เวลายาวนาน 11-12 ปี ในการขับเคลื่อนเรียกร้องขอความเป็นธรรม จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)ขอให้ดำเนินการเยียวยา ‘ขึ้นเงินเดือน 8 %’ ให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หลังจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มร้อยละ 8 ไปเมื่อปี 2554 แต่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไม่ได้ปรับฐานเงินเดือน ล่าสุดมีความคืบหน้าในเรื่องนี้ 

13 ก.พ. 2566 รศ.ดร.สุรวาท ทองบุ สส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ… อดีต ประธานสภาที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) ให้สัมภาษณ์ “คมชัดลึก” ว่า การเยียวยา ‘ขึ้นเงินเดือน 8 %’ ขรก.อุดมศึกษาในรัฐบาลชุดนี้ 8 ปีไม่มีความคืบหน้า แม้มีการตั้งกระทู้สดถามในสภามาหลายครั้ง
 

รวมทั้งตั้งกระทู้ถามให้อว.ตอบในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีการตอบเป็นเอกสารผ่านราชกิจจาฯมาแล้วเมื่อเดือน มิถุนายน 2565 แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าขึ้นเงินเดือน 8 %ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะเป็นจริงเมื่อไหร่

 

"ผมถามอว.กี่ครั้งก็ตอบคำถามเดิมๆว่า กำลังดำเนินการอยู่ สรุปว่า 8 ปีในรัฐบาลชุดนี้ การเยียวยาขึ้นเงินเดือน 8 % ขรก.อุดมศึกษา ยังไม่เกิดขึ้นจริง เป็นความเหลื่อมล้ำที่ควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ วันพุธที่15 ก.พ.นี้พรรคก้าวไกลจะยื่นกระทู้จี้ถาม อว. และขอให้ตอบในราชกิจจาฯ และ 21 ก.พ.นี้ กรรมาธิการจะเชิญ อว. มาชี้แจงที่สภาฯ อีกครั้ง"

 

เงินเยียวยาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เป็นสิ่งที่สะท้อนหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และเพื่อขวัญกำลังใจของข้าราชการ เป็นเรื่องของความเป็นธรรมและสิทธิที่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯควรได้รับ โดยไม่ต้องเรียกร้องและรัฐควรจัดสรรให้ทันที

 

หากมีความจริงใจกับผู้ได้รับผลกระทบกว่า 20,000 คน อว.โดย ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ควรเร่งแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินการ ไม่ใช่ปล่อยให้เวลาให้นานเช่นนี้

 

"ผมติดตามเยียวยา ขึ้นเงินเดือน 8 % ขรก.อุดมศึกษา มาตลอด ล่าสุดปี 2566 เรื่องหลุดจากอว.ไปถึงรองนายกรัฐมนตรี ดอน ปรมัตถ์วินัย แล้ว แต่รองนายกฯ ยังไม่นำเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เนื่องจากติดขัดในเรื่องจำนวนผู้ที่จะได้รับการเยียวยา และจำนวนเงินงบประมาณที่รัฐต้องจัดสรร แต่ผมมั่นใจว่ารัฐบาลน่าจะเร่งดำเนินการในเรื่องนี้ก่อนยุบสภา หรือควรมีคำอธิบายที่ดีกว่านี้ "รศ.ดร.สุรวาท กล่าวย้ำ

 

...กมลทิพย์ ใบเงิน..เรียบเรียง

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ