ข่าว

เป็นมากกว่าตำรา 'ม.สวนดุสิต' เปิดคลับอาชีพ นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ลงมือปฏิบัติจริงมากกว่าเรียนแค่ในตำรา โรงเรียนการท่องเที่ยวฯ “ม.สวนดุสิต” เปิดคลับอาชีพ นำร่อง “บาริสต้าคลับ” เพิ่มทักษะให้นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียน

อาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เล่าถึงที่มาที่ไปของ “โครงการชมรมพัฒนาทักษะบาริสต้า (Barista Club)” ว่า สืบเนื่องจากแนวคิดท่าน รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี ได้มอบนโยบายทางการศึกษาให้ปรับรูปการเรียนการสอน โดยเน้นให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริงมากกว่าเรียนแค่ในตำรา เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา ได้ค้นพบตัวเอง ดังนั้น การสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ จึงเกิดขึ้นในรูปแบบของ Café Library ทั่วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

“ ห้อง Dusit Bistro & Co-working Space ภายใต้การดูแลของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ก็ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของนักศึกษา พร้อมทั้งเป็นพื้นที่ให้บริการวิชาการชุมชนควบคู่กันไป ซึ่งก่อนหน้านี้ ตนและนักศึกษาในรายวิชาการจัดการธุรกิจบาร์และเครื่องดื่ม ได้จัดอบรมบริการวิชาการให้แก่ชุมชนภายนอก หรือผู้ประกอบการที่ต้องการเปิดร้านกาแฟมาหลายรุ่นแล้ว และได้เล็งเห็น ว่า นักศึกษาของเราก็ให้ความสนใจในหลักสูตรศิลปะการทำกาแฟ(Barista)เช่นกัน ในเมื่อเรามีความพร้อมในทุกๆด้าน และยังสอดคล้องกับแนวคิดท่าน ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่ได้เน้นย้ำให้คณาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาสร้างทักษะใหม่ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้นักศึกษาของเราด้วย จึงปรึกษากับคณบดีและคณาจารย์ในโรงเรียนการท่องเที่ยวฯ หากเราจะสร้างคลับวิชาชีพขึ้น เพื่อให้นักศึกษาของเราได้ฝึกฝน เกิดเป็นทักษะวิชาชีพที่ติดตัวนักศึกษา นำไปประกอบอาชีพ หรือรายได้เสริม จึงจัดตั้ง โครงการชมรมพัฒนาทักษะบาริสต้า (Barista Club) เป็นโครงการนำร่องในครั้งนี้ ”

อาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล

อาจารย์เธียรรัตน์ เล่าอีกว่า โครงการชมรมพัฒนาทักษะบาริสต้า (Barista Club) ได้ริเริ่มหลังภาครัฐบาลปรับให้สถานการณ์โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น และอนุญาตให้สถาบันการศึกษา สถานที่ประกอบการต่างๆ กลับมาดำเนินการได้ตามปกติ ทำให้มีนักศึกษาเข้ามาเรียน on-site ในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ รับทราบถึงผลกระทบต่อรายได้ของผู้ปกครอง นักศึกษาบางคนขาดแคลนค่าเล่าเรียน โครงการชมรมพัฒนาทักษะบาริสต้า (Barista Club) จึงถือเป็นโครงการในการสร้างโอกาสให้นักศึกษา ฝึกฝนทักษะการชงกาแฟ เพื่อนำทักษะไปหารายได้พิเศษระหว่างเรียน ซึ่งจะนำองค์ความรู้ไปต่อยอดกับผู้ประกอบหรือ จะฝึกฝนในคลับ Dusit Bistro & Co-working Space ก็จะมีรายได้พิเศษแก้วละ 5 บาท 

 

โดยมีนักศึกษาในคณะได้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 50 คน ในรุ่นแรก ซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้ ได้ผ่านการอบรม Barista Club Training เพื่อฝึกฝนวิชาชีพเฉพาะทางในการทำกาแฟและการประกอบเครื่องดื่ม ให้มีทักษะ ความสามารถ และมีมาตรฐานในการเป็น Barista เพราะนักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ วิธีทำการตลาดประชาสัมพันธ์ กระบวนการในการวางแผนเพื่อเพิ่มยอดขาย สามารถนำทักษะติดตัวไปประกอบอาชีพเปิดร้านกาแฟ หรือ หารายได้เสริมได้อย่างแน่นอน ซึ่งหากโครงการนำร่องนี้ ประสบความสำเร็จ ในอนาคตคงได้ริเริ่มสร้างคลับอาชีพด้านอื่นๆเพิ่มเติมต่อไป

 

ฐาปกรณ์ ยศรุ่งเรือง (ริว) ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรการโรงแรม นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ระบุว่า ดีใจที่ทางโรงเรียนการท่องเที่ยวฯ มีโครงการดีๆแบบนี้ เพราะตนมองว่า การลงมือปฏิบัติจริง (ได้องค์ความรู้) มากกว่าการเรียนแค่ในตำรา ก่อเกิดเป็นทักษะและความเชี่ยวชาญ ห้อง Dusit Bistro & Co-working Space เหมือนเป็นสนามประลองฝีมือก่อนเป็นเจ้าของกิจการ ได้ฝึกฝนทุกขั้นตอน อาทิ การจัด ตกแต่งหน้าร้าน, การออกแบบเมนู, การรับออเดอร์ การชงกาแฟ รวมถึงการบริการลูกค้าให้รู้สึกประทับใจด้วย เผื่อในอนาคตจะได้นำองค์ความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริม/อาชีพหลักได้ 

 

"อีกทั้ง โครงการดังกล่าวนี้ นักศึกษายังได้ค่าตอบแทนด้วย ถึงจะเป็นเงินจำนวนเล็กน้อย แต่ก็สามารถช่วยแบ่งเบาภาระทางครอบครัวได้ ผมเป็นเด็กกู้ยืมทุน กยศ. ด้วย ซึ่งถ้าหากมีเวลาว่างหลังจากเลิกเรียน ก็จะไปหางานทำเพื่อเป็นรายได้เสริมอยู่แล้วครับ เพราะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ สิ่งไหนที่สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายครอบครัวได้ ก็จะพยายามทำให้มากที่สุด"

 

อนพัทย์ ชมคุณ (วิน) นักศึกษาหลักสูตรโรงแรม ที่เข้าร่วมโครงการเช่นกัน กล่าวเสริมว่า ยอมรับอย่างตรงไป ตรงมา ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพราะมีค่าตอบแทนให้นักศึกษา (ยิ้ม) เงินจำนวนนี้สามารถเป็นค่ารถ หรือค่าขนมเล็กๆน้อยๆได้ ทั้งยังได้ฝึกทักษะวิชาชีพด้วย ซึ่งตนสนใจด้านธุรกิจการเปิดร้านกาแฟเป็นทุนเดิม หากเราสามารถเรียนรู้ได้เร็ว เก็บเกี่ยวองค์ความรู้ หรือ ฝึกฝนจนชำนาญ ก็สามารถเป็นผู้ประกอบธุรกิจร้านกาแฟได้ในอนาคต  

 

 

"การได้เข้าร่วมโครงการนี้ ผมได้ค้นพบจุดแข็ง/จุดบกพร่องของตนเอง คือ ผมยังไม่สามารถใช้เครื่องชงกาแฟ Espresso Machine แต่สามารถจำส่วนผสมของเครื่องดื่มแต่ละชนิดได้ดี ตอนนี้เลยรับหน้าที่ค่อยชงกาแฟให้กับลูกค้า ผมจึงมองว่า โครงการชมรมพัฒนาทักษะบาริสต้า (Barista Club) เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาทักษะของนักศึกษาได้อย่างแท้จริงครับ"

วิน และ ริว

เป็นมากกว่าตำรา 'ม.สวนดุสิต' เปิดคลับอาชีพ นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียน

เป็นมากกว่าตำรา 'ม.สวนดุสิต' เปิดคลับอาชีพ นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียน

เป็นมากกว่าตำรา 'ม.สวนดุสิต' เปิดคลับอาชีพ นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียน

เป็นมากกว่าตำรา 'ม.สวนดุสิต' เปิดคลับอาชีพ นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียน

เป็นมากกว่าตำรา 'ม.สวนดุสิต' เปิดคลับอาชีพ นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียน

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด