ข่าว

"18ปีทีเคพาร์ค" นำร่องใช้ แพลตฟอร์ม “ห้องสมุดเดียว”

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

18ปีทีเคพาร์ค" มุ่งสร้าง ระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ คู่สังคมไทย เตรียมนำร่องใช้แพลตฟอร์ม “ห้องสมุดเดียว” เชื่อมโยงเครือข่ายทั่วประเทศ ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย

นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ เปิดเผยว่า 18 ปีทีเคพาร์ค หรือ สถาบันอุทยานการเรียนรู้(TK Park)ยังคงเดินหน้าสานต่อการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ มาตอบโจทย์พื้นที่การเรียนรู้ที่ผู้คนในสังคมต้องการ จึงได้ลงทุนเพิ่มในเรื่องนวัตกรรมระบบโครงข่ายเชื่อมโยงข้อมูลBig DataของTK Park ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะมาช่วยให้เรารู้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องมากขึ้น เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของผู้คน และนำมาสู่การพัฒนาคุณภาพบริการ เติมเต็มสิ่งที่ประชาชนต้องการเรียนรู้และนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

รวมทั้งยังเกิดการสร้างบูรณาการเป็นหนึ่งเดียวของTK Parkที่มีอยู่ทั่วประเทศ ด้วยแพลตฟอร์ม “ห้องสมุดเดียว” อำนวยความสะดวกให้สมาชิกสามารถยืม-คืนหนังสือข้ามห้องสมุดได้ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการที่อยู่ในต่างจังหวัด สามารถยืมหนังสือจากกรุงเทพฯ และผู้ใช้บริการที่กรุงเทพฯ ก็สามารถยืมหนังสือจากTK Parkในต่างจังหวัดได้ผ่านระบบตะกร้ากลางควบคู่กับบริการBook Deliveryที่สามารถส่งและคืนหนังสือได้ตลอดเวลา

 

ในส่วนของกลยุทธ์ที่TK Parkปักธงให้ความสำคัญในปีนี้คือ

1.เดินหน้าขยายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรุงเทพมหานคร,ทรู ดิจิทัลพาร์ค และ กลุ่มหอการค้า (YEC) จากนี้ไปจะมีความร่วมมือเพิ่มเติมกับภาคเอกชนอีกหลายราย เพราะการส่งเสริมการเรียนรู้ทำเพียงลำพังจะทำให้ไปสู่เป้าหมายได้ยาก การลงทุนใหม่ทุกอย่างอาจไม่ใช่คำตอบ แต่การพยายามหาความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญที่ทำได้ดีอยู่แล้วหรือมีประสบการณ์แล้ว เราไปร่วมมือกันจะทำให้การสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น

 

ต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ จะเปิดบริการTK Park สาขาใหม่ที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ ซึ่งเป็นพื้นที่สำนักงานและโครงการธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนชุมชนเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ บนถนนสุขุมวิท นับเป็นครั้งแรกของการเปิดสาขาTK Parkในพื้นที่กรุงเทพฯ และในปีนี้ เตรียมพร้อมเปิดTK Parkที่สวนสาธารณะเกาะลำพู ในตัวเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี และTK Parkในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา รวมถึงการผลักดันให้เกิดเมืองแห่งการเรียนรู้ หรือLearning Cityเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางยูเนสโก ที่TK Parkจะร่วมผลักดันกับเครือข่ายในทุกจังหวัด เพื่อส่งเสริมให้ทุกที่สามารถเข้าร่วมเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ให้สำเร็จ

"18ปีทีเคพาร์ค" นำร่องใช้ แพลตฟอร์ม “ห้องสมุดเดียว”

เรื่องที่ 2.การขยายพื้นที่การเรียนรู้ จากนี้TK Parkจะยิ่งรุกหน้าเข้าหาประชาชนให้มากขึ้น นอกเหนือจากผ่านช่องทางการสื่อสารในแพลตฟอร์มต่างๆ ที่ครอบคลุมของTK Parkแล้ว ยังมีการขยายเพิ่มการเข้าถึงพื้นที่กายภาพ โดยในช่วงกลางปีคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการ ตู้ยืมหนังสืออัตโนมัติ ที่มีหนังสือพร้อมให้บริการ 300 เล่ม ใช้บริการได้ตลอด 24ชั่วโม(ชม.) และอยู่ในพื้นที่ ๆ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ต่อไป

 

เรื่องที่3.ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการในทุกกลุ่มบริการหลักของTK Park คือ เรามีหนังสือ สื่อ องค์ความรู้ และมีการฝึกอบรม แนวทางTrain the Trainersเพื่อขยายผลองค์ความรู้ให้ได้มากที่สุด โครงการต่างๆ ดำเนินการโดยผ่านการเก็บรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกิดเป็นโซลูชั่นที่ตรงกับความสนใจของคนแต่ละกลุ่ม เช่น โครงการแนะให้แนว ที่เป็นโครงการสำหรับเด็กวัยมัธยมเพื่อแนะนำ ชี้เส้นทางอนาคต ซึ่งจะทำให้เด็กๆ ได้มองเห็นแนวทางและภาพอนาคตของตนเอง

 

ต่อไปจะมีการพัฒนากลุ่มเป้าหมายของโครงการ ไปสู่กลุ่มคนทำงาน ที่อยากจะพัฒนาทักษะด้านต่างๆ หรือการเปลี่ยนเส้นทางอาชีพ การต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ หรือเสริมเรื่องDesign Thinkingกลุ่มคนวัยเกษียณ ที่ต้องการแนะแนวเส้นทางการใช้ชีวิตและการพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ

 

สำหรับกิจกรรมของกลุ่มเด็กและผู้ปกครองTK Park  ส่งเสริมการสร้างการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆ เพิ่มทักษะที่เหมาะกับโลกยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นด้านความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม การเข้าใจผู้อื่น ผ่านกิจกรรมเด็กมากมาย อาทิ กิจกรรมนิทานผลิบาน กิจกรรมสนุกอ่านสนุกคิด ฯลฯ ที่เด็กๆ จะได้กระตุ้นจินตนาการผ่านนิทาน และยังต่อยอดด้วยการเปิดอบรมให้กับคุณครู เพื่อที่จะนำความรู้เหล่านี้ขยายผลและต่อยอดได้มากขึ้น โดยกิจกรรมอบรมเหล่านี้มีทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

 

ปัจจุบันกระแสSharing Economyกำลังมาแรง โดยเฉพาะในต่างประเทศได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ไม่ใช่แค่การแชร์หนังสือแลกกันอ่าน แต่ยังรวมถึงการแชร์สิ่งของที่ผู้คนใช้กันไม่บ่อย ช่วยลดการซื้อของเข้าบ้านTK Parkได้คิดนำระบบการแชร์หนังสืออ่านด้วยกันมาใช้ รวมถึง การให้ยืม “ของเล่น” ที่เหมาะกับเด็กในช่วงวัยต่างๆ

 

โดยที่ผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องซื้อ เป็นการเดินหน้าสู่คอนเซ็ปต์ เปลี่ยนห้องสมุดจากPublic Spaceให้เป็นPeople Spaceนั่นคือ ถ้าเราอยากให้ห้องสมุดเป็นที่ต้องการของผู้คน เราก็ต้องทำตัวให้เกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้คนมากขึ้น ต้องตอบโจทย์กับสิ่งที่คนสนใจให้ได้ ต้องรู้จักคิดต่อยอด เช่น ในย่านที่ห้องสมุดตั้งอยู่นั้น มีอะไรโดดเด่นในพื้นที่ เราควรหยิบอะไรออกมาใช้เพื่อจะได้สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่นั้นๆ


“ทักษะที่จะทำให้คนเราอยู่รอดได้ท่ามกลางอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา คือTransferable Skillเป็นทักษะที่จะสามารถส่งต่อให้กับผู้คนรู้จักนำไปใช้ในการแก้ปัญหาและหาคำตอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงในทุกวันTK Park สนับสนุนการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ยิ่งเรียนรู้เยอะยิ่งดี เราจึงพยายามสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นเมกะเทรนด์ของโลก การที่เราเรียนรู้ด้วยตัวเอง อยากรู้เรื่องใดก็ค้นคว้าหาความรู้ เพราะปัจจุบันแนวโน้มคนเราเริ่มรู้เส้นทางการเรียนรู้ที่เขาอยากจะเป็นเพิ่มมากขึ้นTK Parkจึงนับเป็นพื้นที่ ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนเข้าถึงการเรียนรู้ ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้ำของสังคมได้อย่างแท้จริง” ผอ.กิตติรัตน์กล่าว

"18ปีทีเคพาร์ค" นำร่องใช้ แพลตฟอร์ม “ห้องสมุดเดียว”

ทีเคพาร์ค จังหวัดพะเยา

affaliate-3
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด