ข่าว

ผลโพลอาชีพในฝันเด็กไทย อยากเป็น “ครู” มากที่สุด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผลโพลอาชีพในฝันเด็กไทย อยากเป็น “ครู” มากที่สุด ตามด้วย แพทย์ พยาบาล นักธุรกิจ พ่อค้า ทหาร ตำรวจ และ ยูทูบเบอร์ เรียงตามลำดับ

วันเด็กแห่งชาติ ปี2566 ตรงกับวันเสารที่14 มกราคม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมใจจัดกิจกรรมเพื่อเด็กไทยกันทั่วประเทศ ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(มสด.)ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)ได้เผยผลโพลอาชีพในฝันของเด็กไทย

 

เกี่ยวกับเรื่องนี้นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน (โพล) ในหัวข้อ“วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ จากผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 7,439 คน ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา ทุกอาชีพและทุกภูมิภาค

 

พบว่า เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.97 ทราบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ในปีนี้ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 14 ม.ค. 2566 ว่า“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

 

เมื่อถามวันเด็กนึกถึงอะไร ส่วนใหญ่ ร้อยละ 22.23 นึกถึงคำขวัญวันเด็ก ของขวัญ ของรางวัล ได้ออกไปเที่ยวกับพ่อแม่ ครอบครัว และ กิจกรรมต่างๆ สถานที่ท่องเที่ยว

 

ส่วนกิจกรรมที่อยากให้จัดในงานวันเด็กแห่งชาติ อันดับ 1 ร้อยละ 52.96 การเล่นเกมชิงรางวัล อันดับ 2 วาดภาพ ระบายสี อันดับ 3 การแข่งขันตอบปัญหา

 

สำหรับสถานที่สนใจเข้าร่วมงานวันเด็ก อันดับ 1 ร้อยละ 49.79 โรงเรียน อันดับ 2 หน่วยงานราชการ อันดับ 3 สวนสนุก สวนสัตว์ อันดับ 4 พิพิธภัณฑ์ อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์เด็ก อันดับ 5 สนามกีฬา

 

เมื่อถามว่า การจัดกิจกรรมงานวันเด็กควรส่งเสริมและพัฒนาในเรื่องใด พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 57.99 คุณธรรม จริยธรรม อันดับ 2 ความรู้ อันดับ 3 สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

 

ส่วนการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กได้ประโยชน์อย่างไร อันดับ 1 ร้อยละ 57.80 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ อันดับ 2 เด็กและเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี อันดับ 3 ได้ประสบการณ์และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

 

เมื่อถามว่า ปัญหาเร่งด่วนที่ควรหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน อันดับ 1 ร้อยละ 25.54 ปัญหายาเสพติด อันดับ 2 ร้อยละ 24.32ปัญหาเกี่ยวกับการเรียน การศึกษา อันดับ 3 ร้อยละ 22.44 ปัญหาการใช้ความรุนแรง

 

ส่วนอาชีพที่ใฝ่ฝันอยากเป็นมากที่สุด อันดับ 1 ร้อยละ 14.85 ครู อาจารย์ อันดับ 2 ร้อยละ 12.26แพทย์ พยาบาล อันดับ 3 ร้อยละ 11.53นักธุรกิจ พ่อค้า อันดับ 4 ร้อยละ 11.24ทหาร ตำรวจ อันดับ 5 ร้อยละ 9.57ยูทูบเบอร์

 

เมื่อถามว่า วันเด็กปีนี้อยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเด็กมากที่สุด อันดับ 1 ร้อยละ 31.00 เงิน ทุนการศึกษา อันดับ 2 ร้อยละ 25.21 ของเล่น ตุ๊กตา อันดับ 3 ร้อยละ 15.15 ขนม ของกิน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ