ข่าว

"คำว่ารู้" คำขวัญวันเด็ก ของ "พล.อ.ประยุทธ์" ที่พบนำมาใช้มากที่สุด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

9 ปี กับคำขวัญวันเด็ก จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี "คำว่ารู้" เป็นคำที่พบมากที่สุด ส่วนใหญ่มีความหมายต้องการให้เด็กเป็น เด็กดี ในบางครั้งบางคราว คำขวัญวันเด็ก ก็สะท้อนถึงสถานการณ์บ้านเมือง และบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 14 มกราคม 2566 ให้กับเด็กๆ เยาวชนไทย เพื่อเป็นข้อคิดคติเตือนใจกับอนาคตของชาติ

คำขวัญวันเด็ก 2566 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ

“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

ในช่วงเวลา 8 ปี สำหรับการเป็นนายกรัฐมนตรี ของ พล.อ.ประยุทธ์ เคยมอบคำขวัญให้กับเด็กไทย เนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติ ตั้งแต่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน มีดังนี้

 

 • คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2565 - โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”
 • คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2564 - โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ “เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม”
 • คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2563 - โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”
 • คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2562 - โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”
 • คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2561 - โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”
 • คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2560 - โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ “เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”
 • คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2559 - โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”
 • คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2558 - โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต”

 

คำขวัญวันเด็ก เป็นคำขวัญที่ “นายกรัฐมนตรี” มอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยที่จอมพล แปลก พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้แก่ “จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม”

 

ย้อนจากอดีต ถึงปัจจุบัน รวมแล้ว นับได้ 60 คำขวัญ

ส่วนใหญ่มีความหมายต้องการให้เด็กเป็น “เด็กดี” ในบางครั้งบางคราว คำขวัญวันเด็ก ก็สะท้อนถึงสถานการณ์บ้านเมือง และบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ได้เช่นกัน รวมถึงอาจเป็นกระจกเงาที่ส่องไปยังบุคคลที่มอบคำขวัญวันเด็กในแต่ละปีด้วย

 

ในรอบ 8 ปี ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบคำขวัญให้กับเด็กไทย มาโดยตลอด รวม ปี 2566 ก็นับเป็นปีที่ 9 ของนายกรัฐมนตรี คนปัจจุบัน

 

จากการรวบรวมและวิเคราะห์ในเชิงสถิติ ของคำขวัญวันเด็ก ที่ พล.อ.ประยุทธ์ มอบให้ในแต่ละปี มีข้อสังเกตที่น่าสนใจ ดังนี้

 • ปี 2558-2559 เป็น 2 ปีแรก ของการดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ เลือกใช้คำว่า “อนาคต” ในคำขวัญ 2 ปีติดต่อกัน
 • ปี 2560 เลือกใช้ คำว่า “ชาติมั่นคง”
 • ปี 2561 เลือกใช้คำว่า “เทคโนโลยี”
 • ปี 2562 ใช้คำว่า “ร่วมพัฒนา” และ “จิตอาสา”
 • ปี 2563 ใช้คำว่า “สามัคคี” และ “หน้าที่”
 • ปี 2564 ใช้คำว่า “สร้างชาติ”
 • ปี 2565 ใช้คำว่า “รับผิดชอบ”

 

สำหรับปี ล่าสุด ปี 2566 ยกมาให้ดูเต็มๆ คือ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

สำหรับ คำที่พบมากที่สุดใน คำขวัญวันเด็ก ของ พล.อ.ประยุทธ์ คือ คำว่า “รู้”

ส่วนจะสะท้อนอะไร บ่งบอกอะไร ขอให้เป็นความคิดเห็นของแต่ละท่าน วิเคราะห์และสรุปด้วยตนเอง

แล้วลองทายกันว่า คำขวัญวันเด็ก ในปีต่อไป จะมีคำไหนบ้าง

 

เรียบเรียงโดย ชัยวัฒน์ ปานนิล

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ