ข่าว

นายกเล็กฯ ยิ้มรับ ประกาศนียบัตร นักพัฒนาเมืองระดับสูง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นายกเทศมนตรีเทศบาลทั่วประเทศพร้อมสมาชิก รับมอบประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองรุ่นที่ 1 หลังผ่านการเรียนรู้วิเคราะห์บริบทการพัฒนาเมือง ใช้เวลาอบรมเชิงปฏิบัติการนาน 2 เดือน ในหลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง

การมอบประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง หรือ พมส.รุ่นที่ 1 โดยมีนายกเทศมนตรี รองนายกฯ ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เข้ารับประกาศนียบัตรกว่า 200 คน โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันของ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
 

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ระบุว่า การมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้เป็นเพียงประกาศนียบัตรในขั้นที่ 1 เนื่องจากการอบรมจะต้องใช้ระยะเวลา 1 ปี โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งออนไซต์และออนไลน์ในทุกสัปดาห์ ตั้งปต่วันที่ 2 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาและผ่านไปแล้ว 7 สัปดาห์สำหรับการอบรมซึ่งไม่ใช่แค่นั่งเรียนในห้องแต่ต้องมีการฝึกปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นได้เข้าใจ และเข้าถึงข้อมูลของพื้นที่ตนเองเพื่อนำไปสู่การทำการวิจัยเพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาเมืองที่เทศบาลตั้งอยู่

 

“การอบรมในหลักสูตรนี้จะมีทั้งหมด 4 ระดับ ประกาศนียบัตรที่มอบให้ครั้งนี้เป็นปฏิบัติการครั้งที่ 1 ที่ได้อบรมให้เข้าใจข้อมูลเมือง ยังเหลืออีก 3 ระดับถึงจะจบหลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูงอย่างแท้จริง ซึ่งพอจบหลักสูตรจะทำให้ผู้บริหารเทศบาลทั้งหมดที่มาร่วมอบรมครั้งนี้เข้าใจปัญหาของเมืองตนเองและนำไปสู่การแก้ไขเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งเรียกว่าเป็นปฏิบัติการพัฒนาเมืองบนฐานการวิจัยอย่างแท้จริง”รศ.ดร.ศุภวัฒนากร กล่าว

พัฒนาเมืองระดับสูง หรือ พมส.รุ่นที่ 1 กว่า 200 คน

ด้านนายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี กล่าวถึงการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูงว่า การเข้าอบรมทำให้ได้มุมมอง ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาเมือง ตั้งแต่ระดับโลกจนลงมาถึงในระดับพื้นที่ โดยข้อมูลความรู้ที่ได้เพื่อนำไปสู่การออกแบบ วางแผนแก้ไขปัญหาให้กับเทศบาลของตนเอง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด ที่ผ่านมาการวางแผนแก้ไขปัญหาเทศบาลจะเน้นในการวางแผนเอง โดยรับฟังเสียงจากประชาชนมาบ้าง แต่พอเข้าอบรมครั้งนี้ทำให้รู้ว่าบางปัญหาจะต้องเข้าใจและเข้าถึงหัวใจของประชาชนในพื้นที่ เพื่อจะวางแผนการพัฒนาออกมาให้ดีที่สุด

 

“ดีใจที่ได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้ เพราะมองว่าการมีข้อมูลในเชิงวิชาการ มีงานวิจัยสนับสนุน มีตัวเลขอ้างอิง จะสามารถนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนา ด้วยการเข้าถึง เข้าใจปัญหาความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้นและตรงใจ ตรงจุดของปัญหาที่มีอยู่อย่างแท้จริง”นายทรงศักดิ์ กล่าว

 

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูงนี้ เป็นการใช้ฐานการวิจัยเพื่อนำไปเป็นการปฏิบัติการในการพัฒนาเมือง เพื่อให้สามารถเข้าถึงปัญหา ออกแบบภารกิจที่ต้องดำเนินการ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ลดความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การพัฒนาเมืองอย่างแท้จริง

นายกเล็กฯ ยิ้มรับ ประกาศนียบัตร นักพัฒนาเมืองระดับสูง

นายกเล็กฯ ยิ้มรับ ประกาศนียบัตร นักพัฒนาเมืองระดับสูง

นายกเล็กฯ ยิ้มรับ ประกาศนียบัตร นักพัฒนาเมืองระดับสูง

นายกเล็กฯ ยิ้มรับ ประกาศนียบัตร นักพัฒนาเมืองระดับสูง

นายกเล็กฯ ยิ้มรับ ประกาศนียบัตร นักพัฒนาเมืองระดับสูง

นายกเล็กฯ ยิ้มรับ ประกาศนียบัตร นักพัฒนาเมืองระดับสูง

 

ติดตาม คมชัดลึก ที่นี่

เพิ่มเพื่อน Line: https://lin.ee/qw9UHd2

Facebook : https://www.facebook.com/komchadluek/

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ