ข่าว

"ตรีนุช" ประชุมรมต.ศึกษาอาเซียน พลิกโฉมดิจิทัลระบบการศึกษาอาเซียน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ตรีนุช" ประชุมรมต.ศึกษาอาเซียน ที่เวียดนาม ชูแนวทางการเปิดเรียนพื้นฟูและปรับตัวด้านการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเชียน และ ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของระบบการศึกษาในอาเซียน ระบุปี2567 ไทยเจ้าภาพ

ที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 12 (The12th ASEAN Education Ministers Meeting:12th ASED)9 ประเทศสมาชิกอาเซียน ณ โรงแรมMELIA Hanoi กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สานต่อความร่วมมือที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างหลักประกันว่าในอนาคตทุกคนจะต้องมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม

 

เมื่อวันที่  13 ตุลาคม 2565 รายงานจากที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 12 (The12th ASEAN Education Ministers Meeting:12th ASED)9 ประเทศสมาชิกอาเซียน ณ โรงแรมMELIA Hanoiกรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 12 (The12th ASEAN Education Ministers Meeting:12th ASED)ร่วมกับรัฐมนตรีศึกษา 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน และเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดการศึกษาในยุคหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 และพัฒนาการศึกษาในอนาคตร่วมกัน

 

ภายใต้หัวข้อ ‘Joint efforts to recover learning and building resilience of education systems in ASEAN and beyond in the new context’หรือ ‘ความพยายามร่วมกันในการพลิกโฉมการเรียนรู้และการสร้างความยืดหยุ่นของระบบการศึกษาในอาเซียนและในบริบทใหม่

 

นางสาวตรีนุช กล่าวว่า รัฐมนตรีศึกษาประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนถึงแนวทางการจัดการศึกษาที่ได้รับผลกระทบมาจากโควิด 19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทย และประเทศสมาชิกส่วนใหญ่มีการปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อให้ครูสามารถรองรับรูปแบบการสอนที่เปลี่ยนไปได้ รวมถึงพัฒนาแพลตฟอร์มกลางให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

 

ดังนั้น การเรียนรู้แบบผสมผสานที่เกิดขึ้นทำให้ผู้เรียนและครูต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ใหม่ด้านดิจิทัล เพราะตอนนี้การศึกษาได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น ซึ่งตนได้ขอบคุณประเทศสมาชิกอาเซียนในการร่วมมือระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาในการพัฒนาทักษะผู้เรียนให้มีทักษะด้านดิจิทัลพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 

“... ประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยเฉพาะการพาเด็กตกหล่นและหลุดออกกลางคันให้ได้กลับมาเรียนอีกครั้ง ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยไทยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการพาเด็กที่หลุดออกจากระบบกลับมาให้มากที่สุด รวมถึงฟื้นฟูความรู้ในช่วงที่หายไป โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้สนับสนุน...”

"ตรีนุช" ประชุมรมต.ศึกษาอาเซียน พลิกโฉมดิจิทัลระบบการศึกษาอาเซียน

 

ทั้งนี้ ในปี 2567 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมASEDครั้งที่13 โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาในเรื่อง “พลิกโฉมการศึกษาสู่ยุคดิจิทัล” (Transforming Education to Fit in the Digital Era)

 

นางสาวตรีนุช ยังกล่าวชื่นชมประเทศเวียดนาม เจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้และยินดีที่รัฐมนตรีศึกษา 9 ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้ามาร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไปด้วยกัน เพราะงานด้านการศึกษาไม่สามารถทำได้เพียงลำพัง

 

ในครั้งต่อไปประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม ซึ่งต้องสานต่อความร่วมมือที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างหลักประกันว่าทุกคนจะต้องมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม

"ตรีนุช" ประชุมรมต.ศึกษาอาเซียน พลิกโฉมดิจิทัลระบบการศึกษาอาเซียน

 

ก่อนหน้านี้ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เห็นชอบอนุมัติให้ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทนให้ความเห็นชอบและรับรองร่างแถลงการณ์ในการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 12(Joint Statement of the Twelveth ASEAN Education Ministers Meeting)โดยมีสาระสำคัญ คือ

 

รับทราบถึงวิกฤตการเรียนรู้และผลกระทบต่อนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและขอให้อาเซียนเพิ่มความพยายามและจัดการกับวิกฤตด้วยแนวทางที่ครอบคลุมและยั่งยืน

 

การนำความตกลงความร่วมมือระหว่างอาเซียนและฮังการี ที่ได้รับรองในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอาเซียน-รัสเซีย พ.ศ. 2565-2569 ไปปฏิบัติ

 

และขอบคุณประเทศกัมพูชา ฟิลิปปินส์ และภาคีเครือข่ายต่อการพัฒนา “แนวทางการเปิดเรียนพื้นฟูและปรับตัวด้านการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเชียน” และ “ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของระบบการศึกษาในอาเซียน”

CR: กระทรวงศึกษาธิการ

 

ติดตาม คมชัดลึก ที่นี่

เพิ่มเพื่อน Line: https://lin.ee/qw9UHd2

Facebook : https://www.facebook.com/komchadluek/

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด