ข่าว

เปิดหลักสูตร ปั้นผู้บริหารท้องถิ่น สู่นักพัฒนาเมืองมืออาชีพ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เปิดตัวหลักสูตร “ประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง” รุ่น 1 โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 200 คน หวังปั้นผู้บริหารท้องถิ่นสู่นักพัฒนาเมืองมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมรามาการ์เดนส์กรุงเทพฯ มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ ได้เปิดตัวหลักสูตรพร้อมกับการปฐมนิเทศ “หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.)” รุ่นที่ 1 โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นจากทั่วประเทศจำนวนกว่า 200 คนร่วมงาน

การจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ (Enriching Local Development with a Knowledge Enhancement and the National Collaboration) ผ่านการปฎิบัติการบนฐานของการวิจัย 4 ฐาน คือ

เปิดหลักสูตร ปั้นผู้บริหารท้องถิ่น สู่นักพัฒนาเมืองมืออาชีพ

เปิดหลักสูตร ปั้นผู้บริหารท้องถิ่น สู่นักพัฒนาเมืองมืออาชีพ

 

  • 1) การเปลี่ยนองค์กรด้วยดิจิทัล (Digital Transformation)
  • 2) การพัฒนาตัวแบบเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)
  • 3) การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ( Historical and Cultural Economy) และ
  • 4) การพัฒนารายได้ และกลไกการเงินสำหรับพัฒนาท้องถิ่น (Finnancial Machanism & Special Purpose Vehicle)

สำหรับการดำเนินการครั้งนี้ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนและทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หน่วยการบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ กล่าวว่า การจัดทำ“หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.)” มีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนนักบริหารท้องถิ่นให้เป็นนักพัฒนามืออาชีพ 

เปิดหลักสูตร ปั้นผู้บริหารท้องถิ่น สู่นักพัฒนาเมืองมืออาชีพ

เปิดหลักสูตร ปั้นผู้บริหารท้องถิ่น สู่นักพัฒนาเมืองมืออาชีพ

เปิดหลักสูตร ปั้นผู้บริหารท้องถิ่น สู่นักพัฒนาเมืองมืออาชีพ

เปิดหลักสูตร ปั้นผู้บริหารท้องถิ่น สู่นักพัฒนาเมืองมืออาชีพ

เปิดหลักสูตร ปั้นผู้บริหารท้องถิ่น สู่นักพัฒนาเมืองมืออาชีพ

 

โดยพัฒนาบนฐานข้อมูลความรู้ พร้อมทั้งยกระดับการประสานความร่วมมือทางสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา รวมถึงการเกิดพื้นที่กลางในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ร่วมกันในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น

 

พร้อม ๆ กับการพัฒนาโครงการ เพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน การพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ภายใต้โครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศต่อไป

 

ติดตาม คมชัดลึก ที่นี่

เพิ่มเพื่อน Line: https://lin.ee/qw9UHd2

Facebook : https://www.facebook.com/komchadluek/

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง “คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565” ใครคือ 6 Candidate กับ 8 สาขา Popular Vote ได้ที่นี่ https://awards.komchadluek.net

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ