ข่าว

มทร.ธัญบุรี คว้า 11 รางวัล วิชาการวิศวกรรมระดับชาติ

มทร.ธัญบุรี คว้า 11 รางวัล วิชาการวิศวกรรมระดับชาติ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เข้าแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13 ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คว้า 11 รางวัล และรับไม้ต่อเจ้าภาพครั้งถัดไป

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า ทางมหาวิทยาลัย ซึ่งนำโดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13 “The 13th national Rajamangala Engineering Academic Contest” รวมถึงเข้าร่วมการแข่งขันหลายรายการ โดยมีกลุ่มสถาบันเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก 9 มทร. ประกอบด้วย มทร.ธัญบุรี มทร.กรุงเทพ มทร.ตะวันออก มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ศรีวิชัย มทร.สุวรรณภูมิ มทร.อีสาน และ มทร.ล้านนา ซึ่งจากการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด มทร.ธัญบุรี ได้ทั้งหมด 11 รางวัล ด้วยกัน และทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้รับไม้ต่อเพื่อเปิดบ้านเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติในครั้งต่อไป

ด้าน รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวว่าในการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด มทร.ธัญบุรี ได้ทั้งหมด 11 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ 6 รายการ คือ 
 

 

1.การแข่งขันระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม โดยนายนพนรรจ์ ฟูใจ และนายพีรพัฒน์ น้อยบัวงาม (อ.ผู้ควบคุม ดร.ศีลวัต ร่มโพธิ์ชัย)

 

2.การแข่งขันการออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมมอเตอร์ด้วยไฟฟ้า PLC โดยนายพัสกร พรมพัตร และนายทีปกร ภูเมศว์ (อ.ผู้ควบคุม ผศ.ดร.ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุล) 

 

3.การแข่งขันการออกแบบและสร้างเครื่องขยายสัญญาณเสียงคาราโอเกะดิจิทัล โดยนายพรพรหม ลิขิตพงศธร นายพัสกร พุ่มแก้ว นายรู้คุณ อ่อนพร้อม นายธนากร หาสัตว์ และนายศุภกร คงชล (อ.ผู้ควบคุม ผศ.พงษ์ศักดิ์ อำภา และผศ.ปราชญ์ อัศวนรากุล) 

 

4.การออกแบบและสร้างสายอากาศสำหรับการรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ภาคพื้นดิน โดยนางสาวสุดารัตน์ อนันตสุข และนางสาวเบญจวรรณ ประจิตร (อ.ผู้ควบคุม อ.ชวลิต รักเหลือ และผศ.ทินวัฒน์ จังจริง)

 

5.การแข่งขันออกแบบและสร้างชิ้นงานโลหะแผ่นด้วยตัวแปรทางคณิตศาสตร์ (แบบสาธิต) โดยนายชัยมลคล กำไม นายภูมินทร์ จำชาติ และนางสาวธนัชญา ตันประเสริฐ (อ.ผู้ควบคุม ผศ.ดร.พันธุ์พงษ์ คงพันธุ์) และ 

 

6.การแข่งขันทางสิ่งแวดล้อม "น้ำเสียสู่น้ำใส” โดยนางสาวพัชราภรณ์ บุญมาวัตร์ นางสาวพิมพ์ชยา แป้นศิริ และนายนำชัย พนาสันต์ (อ.ผู้ควบคุม อ.คฑาพล ปิ่นพัฒนพงศ์ และผศ.ดร.จรุงวิทย์ บุญโนรัตน์)

มทร.ธัญบุรี คว้า 11 รางวัล วิชาการวิศวกรรมระดับชาติ

มทร.ธัญบุรี คว้า 11 รางวัล วิชาการวิศวกรรมระดับชาติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รายการ คือ 

 

1.การแข่งขันออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มไอโอทีเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบสําหรับการเกษตรอัจฉริยะ โดยนายณนฐกร ชูประยูร นายพงศธร พิพัฒน์ไพฑูรย์ และ นายสิรวิชญ์ นางาม (อ.ผู้ควบคุม ผศ.เจษฏา อรุณฤกษ์) 

 

2.การแข่งขันการติดตั้งรางรถไฟและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง โดยนายวีรชล จันทร์มูล นายณัฐกิตติ์ จิตราพิเนตร นายศุภวิชญ์ จันทร์สุวรรณ นายอภิสิทธิ์ กรุดน้อย และนายวรนาท สุวรรณ์ (อ.ผู้ควบคุม อ.นพพร เปรมใจ และดร.วินัย จันทร์เพ็ง) 

 

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3 รายการ คือ 

 

1.การแข่งขันโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว โดยนายทรงพล แดงรอด นายธนวิชญ์ สุวรรณรัตน์ และนายวิทยา ต๊ะสุทา (อ.ผู้ควบคุม ดร.วงศา วรารักษ์สัจจะ และนายจักรกฤษณ์ นุ่นประสิทธิ์)

 

2.การแข่งขันการสร้างแบบจําลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม FlexSim (แบบสาธิต) โดยนางสาววนิดา เทศเกษม และนางสาวน้ำทิพย์ นันตวัน (อ.ผู้ควบคุม ดร.ก้าวหน้า จงวัฒนารักษ์) และ 

 

3.การแข่งขันงานเชื่อมโลหะด้วยกระบวนการเชื่อมแบบ SMAW โดยนายนวพล คุมมงคล และนายชยานันท์ ศรีมั่น (อ.ผู้ควบคุม ผศ.ประจักษ์ อ่างบุญตา และผศ.ไพศาล ทองสงค์)

 

ทั้งนี้ การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ เป็นเวทีให้นักศึกษาในกลุ่มสถาบันเครือข่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้ว 9ราชมงคล ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ การประกวดโปสเตอร์สหกิจศึกษา และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ ของคณาจารย์และนักศึกษา ที่ให้ได้แสดงศักยภาพ ลงมือปฏิบัติ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันในเครือข่ายที่เกิดขึ้นและที่สำคัญทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้รับมอบธงเพื่อเปิดบ้านเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขัน ราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ในครั้งต่อไป

มทร.ธัญบุรี คว้า 11 รางวัล วิชาการวิศวกรรมระดับชาติ

 

ติดตาม คมชัดลึก ที่นี่

เพิ่มเพื่อน Line:https://lin.ee/qw9UHd2

LineToday :https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

YouTube Official :https://youtube.com/user/KOMCHADLUEK

 

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง“คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565”ใครคือ 6 Candidate กับ 8 สาขา Popular Vote ได้ที่นี่https://awards.komchadluek.net/

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด