ข่าว

"สหกิจศึกษาดีเด่น" เวที นักศึกษา มีของดีต้องมาโชว์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มทร.สุวรรณภูมิ จัดประกวด "สหกิจศึกษาดีเด่น" ประจำปี 2564 เวทีโชว์ผลงานนักศึกษา เน้นนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทย

ใครไม่หยุดฝันก็ถึงฝัน "สหกิจศึกษาดีเด่น" กลายเป็นความฝันของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย ที่จะใช้เวทีการแข่งขันแห่งนี้ เป็นใบเบิกทาง เพื่อก้าวสู่การเป็น สตาร์ทอัพ หรือ ผู้ประกอบการ รุ่นใหม่ ตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเรียน ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ 

 

นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ(มทรส.) เปิดเผย หลังการประชุมคณะกรรมการฯ ว่า จุดเน้นของ มทรส.มุ่งเน้นการจัดหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการในยุคปัจจุบัน 

 

พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงแบบมืออาชีพ ให้แก่นักศึกษาเพื่อสามารถประกอบอาชีพอิสระด้วยตนเองได้ด้วย และจะสามารถ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม องค์กรของรัฐ และสนับสนุนกิจกรรมในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ 

โดยเน้นการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเป็นการประกันการมีงานทำ เมื่อจบจากรั้วมหาวิทยาลัย

 

ซึ่งนอกจาก จัดระบบการศึกษาภาคทฤษฎีอย่างเข้มข้นแล้ว ยังมุ่งเน้น การปฏิบัติจริงควบคู่กันไปด้วย โดยจัด ให้นักศึกษาที่เข้าไปฝึกสหกิจ ในสถานประกอบการ(สปก.)ต่างๆ

 

ทั้งนี้แต่ละคณะได้จัดส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้ โครงการประกวดผลงาน "สหกิจศึกษาดีเด่น" ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ.มทรส.ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ตั้งแต่เวลา 09.00 นถึง 16.30 น โดยให้นักศึกษา นำเสนอในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet

นายธีรพล กล่าวต่อไปว่า สำหรับผลงานที่นักศึกษาส่งเข้าประกวดมีของทั้ง 6 คณะ ใน มทรส.อาทิ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส่งผลงานการปรับปรุงกระบวนการ ลำเลียง สินค้า บริษัทน้ำตาลมิตรผล ,การเพิ่มประสิทธิภาพ การเชื่อมเพลาในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ,ชุดวัดระดับน้ำมัน Ultra Sonic 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ส่งผลงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขิงผงชงดื่ม, แนวทางการลดค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองในสายงานผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูป

 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลงานการระบุพิกัดแหล่งน้ำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 16 อำเภอ ของ อบจ.พระนครศรีอยุธยา ,web Application ระบบการแจ้งซ่อม สำหรับสำนักดิจิตอลการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ,ระบบเบิกวัสดุ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทางหลวงชนบท 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลงานสื่อผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วน ด้วยเทคโนโลยี/ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่งผลงานการสร้างแผงการควบคุม กระบวนการทางสถิติเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานแบบเรียลไทม์ ,การเพิ่มผลิตภาพกระบวนการผลิต ของขวดแก้ว 

 

คณะศิลปศาสตร์ ส่งผลงานการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์สองภาษา หลักสูตรออนไลน์ เป็นต้น รวมทั้งมีการมอบรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน สปก.ดีเด่น ตลอดจนคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่นด้วย โดยผู้สนใจสามารถเข้ารับชมได้ทาง FB.Fanpage: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ