Kom Lifestyle

ชินวรณ์ขู่จัดการเด็ดขาดร.ร.รับเด็กฝาก-ใต้โต๊ะ

ชินวรณ์ขู่จัดการเด็ดขาดร.ร.รับเด็กฝาก-ใต้โต๊ะ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ชินวรณ์”ขู่จัดการเด็ดขาด ร.ร.รับเด็กฝาก-ใต้โต๊ะ ประกาศสร้างความเป็นธรรม-โปร่งใส ในการรับนร.ใหม่ปีการศึกษานี้ เล็ง จัดมหกรรมเรียนต่อม. 1 -ม. 4 25 - 27 ก.พ.นี้ หวัง ให้เป็นทางเลือกผู้ปกครอง

 (17ก.พ) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีนายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานในการประชุม โดยนายขยัน วิพรหมชัย ส.ส.ลำพูน พรรคประชาธิปัตย์ ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีเรื่องปัญหาการรับนักเรียนว่า กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศห้ามไม่ให้โรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนดังมีการรับเงินใต้โต๊ะหรือเด็กฝาก แต่ความเป็นจริงยังพบกรณีดังกล่าวอยู่ผ่านทางสมาคมศิษย์เก่าที่รับเงินใต้โต๊ะโดยอ้างว่าเป็นการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การพัฒนาโรงเรียนอีกทางหนึ่ง ดังนั้นไม่ทราบว่าในปีการศึกษาใหม่นี้กระทรวงศึกษาธิการจะสามารถบังคับใช้กฎดังกล่าวอย่างเข้มข้นได้หรือไม่

 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระบวนการการรับนักเรียนมีความสำคัญเพราะนำไปสู่นโยบายที่กระทรวงศึกษาธิกาได้กำหนดไว้ 3 เรื่อง คือ 1 .จัดทำให้คุณภาพทางการศึกษาสูงขึ้น เพื่อให้นักเรียนเป็นพลเมืองยุคใหม่ คิดเป็นทำเป็นแก้ไขปัญหาเป็นและมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 2 .การสร้างคุณภาพการศึกษาให้ใกล้เคียงกัน ซึ่งในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศโรงเรียนดีประจำตำบลถึง 7,000 คน และ 3 .ในยุคนี้นอกจากเป็นยุคของการปฎิรูปการศึกษาแล้ว ยังเป็นการปฎิรูปประเทศไทย ด้วยการสร้างความเป็นธรรม ความโปร่งใสจากการรับนักเรียนอีกด้วย

  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน มีการกำหนด วางแผนการรับนักเรียน และชี้แจงให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ นอกจากนี้ยังมีการติดตามการประเมินผล มีบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นกรรมการ อาทิ นายสุขุม เฉลยทรัพย์ เป็นประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการรับนักเรียน และยังมีตัวแทนจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เข้ามามีส่วนในการดูแลกระบวนการติดตามตรวจสอบในเรื่องนี้

 “ยืนยันว่ากระทรวงศึกษามีแผนครอบคุลม และประกาศคะแนนสอบเข้าโรงเรียนเพื่อความโปร่งใส ซึ่งจะต้องส่งคะแนนรายงานมายังคณะกรรมการ อย่างไรก็ตามในวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์นี้ จะมีการจัดงานมหกรรมเรียนต่อม. 1 และ ม. 4 ที่เมืองทองธานี เพื่อให้ผู้ปกครองได้เห็นว่าโรงเรียนที่ดีมีอย่างไร สำหรับการปัญหาการฝากเด็กผมเชื่อว่าผู้อำนวยการทุกโรงเรียนไม่มีใครกล้ารับฝากหรือกล้ารับใต้โต๊ะอย่างแน่นอน และหากไม่มีใครทำตามกฎเกณฑ์ของกระทรวงที่ตั้งไว้ ผมจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด ” นายชินวรณ์กล่าว

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด