Kom Lifestyle

จุฬาฯ ชูนโยบาย "10 พลัส พลัส" ลดค่าเล่าเรียน-แจกทุน ช่วยนิสิตสู้โควิด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รับมือสู้โควิด19 จุฬาฯ ชูนโยบาย "10 พลัส พลัส" ในปีการศึกษา 2564 ปรับลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 10 ให้นิสิตทุกคณะ ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ พร้อมแจกทุนการศึกษา

ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดีด้านการพัฒนานิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันที่มีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อนิสิตและครอบครัว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยนิสิตในสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้นำนโยบาย “10 พลัส พลัส”  ให้ความช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 นำมาใช้อีกครั้งในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้นิสิตและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้

 

“การให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ภายใต้นโยบาย“10 พลัส พลัส”ในปีการศึกษา 2564 มุ่งให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตในทุกระดับการศึกษาและทุกสาขาวิชาที่ได้รับความเดือดร้อนจำเป็น ทั้งที่เป็นนิสิตกลุ่มเดิม ที่มหาวิทยาลัยมีข้อมูลอยู่แล้ว และนิสิตกลุ่มใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งนิสิตสามารถ แจ้งความจำนงขอความช่วยเหลือเข้ามาได้” ผศ.ดร.ชัยพร กล่าว

การให้ความช่วยเหลือนิสิตตามนโยบาย“10พลัส พลัส”ปีการศึกษา 2564 แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

- ลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 10แก่นิสิตทุกคณะทุกหลักสูตร (ค่าธรรมเนียมพิเศษอาจลดเพิ่มอีก ขึ้นอยู่กับหลักสูตร)

- ให้ทุนสนับสนุนการศึกษา ประกอบด้วย

- ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวนกว่า 2,000 ทุน

- ทุนนิสิตช่วยงาน เพื่อสนับสนุนนิสิตให้มีงานทำ โดนเน้นงานที่ทำออนไลน์ค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 100 บาท ไม่เกิน 500 บาทต่อวัน

- ให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ประกอบด้วย

-ทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิต หรือทุน Covid-19 เพื่อลดภาระด้านการเงินของนิสิตทั้งที่เคยได้รับแล้วและรายใหม่ เริ่มต้นให้การช่วยเหลือนิสิตรายละ 5,000 – 10,000 บาท

-สวัสดิการนิสิตหอพัก เปิดให้ขอทุนยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมหอพักให้กับนิสิตหอพักในช่วงมหาวิทยาลัยปิดทำการหรือนิสิตเรียนออนไลน์ที่บ้าน

- ซิมอินเทอร์เน็ตฟรี 3,000 ซิม เพื่อให้นิสิตสามารถเรียนออนไลน์จากที่พักอาศัยได้อย่างสะดวก

- ให้บริการนิสิตยืม Labtop หรือ Tablet กลับไปใช้ที่บ้านได้

- ทำประกัน Covid-19 สำหรับนิสิตทุกคน ทุกระดับการศึกษามากกว่า 37,000 คน

นิสิตจุฬาฯ สามารถแจ้งความประสงค์ในการขอรับความช่วยเหลือเข้ามาได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตของแต่คณะ หรือผ่านระบบ CU NEX รวมถึงแจ้งผ่านเว็บไซต์ของสำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ www.sa.chula.ac.th

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

"110 หมอศิษย์เก่าจุฬา"ร่วมลงชื่อถึงอธิการบดีจุฬาฯค้านกระแสปลด"หมอยง"จากตำแหน่ง #Saveหมอยง

จุฬาฯ" ตอกย้ำขึ้น Top 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก

รู้จัก "Chula-Cov19" วัคซีนฝีมือคนไทย เทคโนโลยีเดียวกับไฟเซอร์-โมเดอร์นา

เปิด 3 ยี่ห้อ "วัคซีน โควิด-19" ของไทย อยู่ระหว่างการทดสอบในมนุษย์

วัคซีนรุ่นแรก จุฬาฯ เริ่มทดลองในมนุษย์ครั้งแรกแล้ววันนี้ 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด