Lifestyle

ครม.เคาะแล้ว เด็กป.1-ป.6 ได้ค่า 'อาหารกลางวัน' เพิ่มอีก1บาท 

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ครม.เคาะแล้ว เด็กป.1-ป.6 ได้ค่า 'อาหารกลางวัน' เพิ่มอีก1บาท จากเดิม 20บาท/คน/วัน ปรับเพิ่มเป็น 21บาท/คน/วันรองรับเกือบเด็กกว่า5.8ล้านคน ในกว่า4.9 หมื่นโรงเรียน สำหรับปีงบประมาณ2565

วันที่ 9 ก.พ. 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการของการปรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียนเพิ่มอีก 5% เป็นอัตรา 21 บาท/คน/วัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

สำหรับโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีจำนวนโรงเรียน จำนวน 49,861 โรงเรียน และจำนวนนักเรียน 5,894,420 คน งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน  25,436,304,000 ล้านบาท ซึ่งจะแบ่งอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 23,561,921,200 ล้านบาท และจัดสรรให้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) สำหรับนักเรียนเอกชนอีก จำนวน1,874,382,800 บาท

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนครั้งนี้ ปรับเพิ่มเฉลี่ย 5% เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่าย และค่าวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่มีราคาสูงขึ้น และคำนึงถึงปริมาณและคุณค่าทางโภชนาการในการประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการปรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียนอัตราใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม นี้ และจะทันต่อการเปิดเทอมครั้งที่ 2 ในปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน นี้ด้วย

ทั้งนี้ครม.เคยมีมติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เห็นชอบในหลักการการปรับอัตราค่าอาหารกลางวันของนักเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการขอปรับเพิ่มการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน จาก อัตรา 20 บาท/คน/วัน เป็น อัตราที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอัตราตั้งแต่ 24-36 บาท/คน/วัน

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ