วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2564” โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษา​รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ (คุณหญิง​กัลยา​ โสภณ​พ​นิช)

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา ผู้แทนสถานประกอบการ ครูอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งร่วมกันทำประโยชน์ให้ประชาชน โดยมีเด็กอาชีวะเป็นแกนหลักในการให้บริการ ด้วยการเสียสละเวลาในช่วงวันหยุดเพื่อช่วยเหลือสังคม ในเรื่องที่ตรงกับสาขาวิชาชีพของตนเอง


“ถือเป็นการแสดงออก ถึงการมีส่วนร่วมในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ที่ได้ย้ำเตือนและรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” “ นายณัฏฐพล กล่าว
 

สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ขอให้ทุกท่านตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน หากเมื่อยล้าหรือขับรถไม่ไหว สามารถแวะพักที่จุดบริการ “อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน” ซึ่งจะมีครูและนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา​ คอยให้บริการตลอดเส้นทาง

 

จึงขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนนักศึกษา​อาชีวะทุกคน และขอขอบคุณสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนการอาชีวศึกษา​มาโดยตลอด ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ​หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะยกระดับความร่วมมือ และร่วมกันสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ สร้างประโยชน์ให้กับประชาชน ตลอดจนสานต่อโครงการดี ๆ เช่นนี้ ในทุกเทศกาลต่อไป
 

ด้าน นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน และนักศึกษา ได้นำวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และมีจิตสาธารณะ​ พร้อมทั้งมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยสถาบันอาชีวศึกษาจะจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสาฯ จำนวน 259 จุดบริการ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม-4 มกราคม 2564 เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และจักรยานยนต์ฟรี

 

รวมทั้งบริการเครื่องดื่มและผ้าเย็นให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามเส้นทางถนนสายหลั กและสายรองทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการให้บริการและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะขณะเดินทาง โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 

“ทั้งนี้ ผม ได้เน้นย้ำให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้วย” นายสุเทพ กล่าว

 

'อาชีวะอาสา' มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน  เตรียมตั้ง 259 จุดบริการตจรวจเช็คสภาพรถฟรี

'อาชีวะอาสา' มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน  เตรียมตั้ง 259 จุดบริการตจรวจเช็คสภาพรถฟรี

 

'อาชีวะอาสา' มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน  เตรียมตั้ง 259 จุดบริการตจรวจเช็คสภาพรถฟรี

'อาชีวะอาสา' มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน  เตรียมตั้ง 259 จุดบริการตจรวจเช็คสภาพรถฟรี

'อาชีวะอาสา' มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน  เตรียมตั้ง 259 จุดบริการตจรวจเช็คสภาพรถฟรี