เร็ว ๆ นี้ นายมนตรี เพิ่มพูนธนาลาภ รองกรรมการผู้อำนวยการสนับสนุนองค์กร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) (แถวบน - คนที่ 3 จากซ้ายมือ) ผู้นำด้านนวัตกรรมทางการศึกษา และกระบวนการเรียนการสอนแบบครบวงจร จัดกิจกรรม “Hour of code: ชั่วโมงโค้ดสนุก”

 

จุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมเด็กไทยเขียนโปรแกรม หนึ่งในกิจกรรมดี ๆ จาก Code.org เว็บไซต์ระดับโลกด้านการออกแบบและสร้างหลักสูตร Computing Science หรือ วิทยาการคำนวณจากสหรัฐอเมริกาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดคฤหบดี

 

และเด็กในศูนย์สร้างโอกาสเด็กสะพานพระราม 8 โดยได้รับเกียรติจาก นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาสังคม (แถวบน - คนที่ 4 จากซ้ายมือ) และ คุณเชาวลิต สาดสมัย (ครูเชาวน์) ครูอาสาประจำศูนย์สร้างโอกาสเด็กสะพานพระราม 8 (แถวบน คนที่ 8 จากซ้ายมือ) เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทรสถิตย์) เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

ชั่วโมงโค้ดสนุก กับ 'อักษร เอ็ดดูเคชั่น'