“วิทยาศาสตร์ฮาลาล... สำคัญอย่างไร ?” ร่วมค้นหาคำตอบได้ที่งานเสวนาวิชาการ เรื่อง “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในโลกอิสลาม : อดีต ปัจจุบัน อนาคต” จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในฐานะผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแก่นานาประเทศ

"ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ" จัดเสวนาเชิงวิชาการ ให้ความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการฟื้นฟูสังคมฮาลาลในประเทศไทย

 

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ) ได้จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล International Halal Science and Technology Conference (IHSATEC): Halal Science Industry and Business (HASIB) เป็นการประชุมที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีภายในงาน “Thailand Halal Assembly” ซึ่งถือว่าเป็นงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่ดีที่สุด และยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
    

"ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ" จัดเสวนาเชิงวิชาการ ให้ความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการฟื้นฟูสังคมฮาลาลในประเทศไทย

 

และหนึ่งในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ HASIB ครั้งนี้คือ การจัดงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในโลกอิสลาม : อดีต ปัจจุบัน อนาคต” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มากด้วยความสามารถ กว่า 10 ท่าน วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในฐานะผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแก่นานาประเทศ ทั้งในด้านวิชาการ และความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาการสมัยใหม่ในการอำนวยความสะดวกให้แก่กระบวนการตรวจรับรองฮาลาล การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันให้แก่บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และบุคลากรด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ “วิทยาศาสตร์ฮาลาล” ได้รับความสนใจและเป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งต่อนักวิทยาศาสตร์มุสลิม และไม่ใช่มุสลิม ทั้งนี้จะเป็นการขยายขอบเขตของงานวิทยาศาสตร์ฮาลาลและนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป ในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ วิวัฒนาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของโลกมุสลิมในอดีต, ความรุ่งเรืองของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในโลกอิสลาม และความถดถอย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของโลกอิสลามในปัจจุบัน เป็นต้น

"ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ" จัดเสวนาเชิงวิชาการ ให้ความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการฟื้นฟูสังคมฮาลาลในประเทศไทย

 

โดยประเด็นสำคัญที่นำเสนอในงานเสวนาวิชาการครั้งนี้ คือ ความเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ในตัวเราทุกคน แต่เราจะทำอย่างไรให้สังคมมุสลิมให้ความสนใจกับการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป และการพัฒนามนุษย์ให้เกิดการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และคิดสร้างสรรค์อย่างไม่สิ้นสุดเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในโลกอิสลาม เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่งผู้สนใจสามารถรับฟังย้อนหลังงานเสวนาวิชาการฯ ได้ผ่าน Facebook ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ หรือ www.facebook.com/HSC.CU 


นอกจากนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ขอเรียนเชิญชวนร่วมงานงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่ดีที่สุด ยิ่งใหญ่กว่าใครในประเทศไทย ซึ่งปีนี้งาน “Thailand Halal Assembly 2020” ภายใต้แนวคิด HALAL SPHERE in Ecologic - Economic Equity Concept ได้จำกัดผู้เข้าร่วมงานภายใต้มาตรการป้องกันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 :ในรูปแบบบนแพลตฟอร์มออนไลน์ (Virtual Event ) วันที่ 22 ธันวาคม 2563 โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนฟรีได้แล้ววันนี้ที่ www.facebook.com/ThailandHalalAssembly และ www.thailandhalalassembly.com