เมื่อวันที่5สิงหาคม2563ที่หอประชุมโรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต38 (สพม.38) เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร ให้แก่นักเรียน ชั้น ม.6ซึ่ง

จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 เดือนสิงหาคม 2563 เพื่อเสริมสร้างความรู้ เพิ่มประสบการณ์ ให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนและมีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลายขึ้น และบันทึกรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ(ETV)ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 09.50 น.

และทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.05 – 09.55 น. โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีชื่อเสียงในด้านการสอนและเทคนิคการทำข้อสอบมาให้ความรู้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

บรรยากาศการถ่ายทำเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เพราะวิทยากรต่างสอนด้วยเทคนิควิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ถ่ายทอดมาสู่นักเรียนที่ห้องประชุมได้อย่างเข้าใจง่าย พร้อมกับบันทึกเทปไปเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อให้นักเรียนจากทั่วประเทศสามารถเรียนรู้เนื้อหาวิชาตามกลุ่มสาระต่างๆ เสมือนมีติวเตอร์ไปติวให้ถึงบ้าน สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเสมอภาค

ติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร ให้นักเรียนชั้นม.6

ติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร ให้นักเรียนชั้นม.6