เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2563 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวง พม. ได้เตรียมการสร้างศูนย์เด็กเล็ก หรือไนท์แคร์  สำหรับผู้ที่ทำงานกลางคืน งานโรงแรม และงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยจะเริ่มศูนย์นำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนจะต่อยอดไปที่เมืองพัทยา จังหวัดภูเก็ต และกรุงเทพฯ ต่อไป

นายจุติ กล่าวอีกว่า โดยในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 นี้ ตนจะลงพื้นที่ไปติดตามการดำเนินการของศูนย์ดังกล่าว เนื่องจากศูนย์เด็กเล็กในรูปแบบนี้ที่ราชการทำอยู่มีจำนวนน้อย จึงพยายามกระตุ้นให้เอกชนจัดตั้งศูนย์ดูแลเด็กเล็ก

"ทั้งนี้ อยากให้ทุกคนเห็นถึงการพัฒนา “ทุนมนุษย์” ตั้งแต่เด็ก เป็นที่มาของนโยบาย “เด็กแรกเกิด” ซึ่งต้องทำให้ครบทุกมิติ เพื่อให้ทุนมนุษย์มีความแข็งแรง สมบูรณ์ นำพาประเทศต่อยอดไปได้ในอนาคต "รมว.พม. กล่าว

      "จุติ" ปิ๊งไอเดียใหม่ "ไนท์แคร์-ดูแลเด็กเล็ก"ให้พ่อแม่ทำงานกะกลางคืนได้